بایگانی

خطری که الان بیش از همه چیز وجود دارد، این است که از من آخوند گول بخورید!

ولایت فقیه مادام العمر نیست، افرادی که چنین تصوری دارند اشتباه می کنند!

دیکتاتوری دیکتاتوری است، می خواهد سلطنت باشد یا نعلین!

از حقوق مردم سرنگون کردن یک رژیم است!

وقتی تکنیک انتخاب روی پایه غلط رفت، احتمال اینکه یک نفر مثل یزید بیاید هست! [۱۱۴]

کدام اسلام؟ اسلام این فقیه؟ یا آن فقیه؟ اصلا فقیه کیست؟ ولایت فقیه؟ کدام فقیه؟! [۱۱۳]

اگر مردم اصرار دارند ولایت فقیه در قانون اساسی باشد این حق آن هاست! [۱۱۲]

انسجام واستمرار در نقد ولایت فقیه برای حذف از قانون اساسی [ ۱۱۱ ]

ولایت فقیه؛ یعنی حکومت ایدئولوگ‌ها!

معتقدیم حکومت اسلام بر دنیا و جامعه مسلمانان فقط حکومت مذهبی صرف به مفهوم مصطلح نیست!

فقیهی که بخواهد زورگویی کند این فقیه دیگر ولایت ندارد!

در زمان غیبت فرمان ولایت فقیه، فرمان خداست؛ ما را می گویند شیعه امامیه!!

ائمه انواری بودند، در دل عرش و در انعقاد نطفه به بقیه مردم امتیاز داشتند

تمام درد ائمه و تشیع، غصب خلافت اسلامی است!!

ولایت فقیه؛ ما راه نو، خط نو هستیم!

معنی ماننسخ من آیه این نیست که کسی مثل و بهتر از خمینی خواهد آمد!!

ولایت فقیه از روی قاعده لطف بر خدا لازم شد تا بشر بی سرپرست نباشد!!

کلمه فقیه با استبداد تضاد دارد؛ فقیه و امامت است؛ مانند پیامبر!!

رهبر مقامی است که مانند آن در رژیم های غربی یا شرق کمونیست نیست؛ مقام امامت دارد!

مقام رهبری نزدیک مقام عصمت است!

با توجه به اصل ولایت فقیه معلوم نیست رئیس جمهور چکاره است؟

این ۶ نفر نایب امام زمان در راس مجلس هستند!

نظام ما، نظام امامت و امت است!

برجستگی خاص ولی امر؛ این که میگی این یعنی چه؟!!

آیا صلاحیت داریم برای بعد از زمان حاضر تکلیف معلوم کنیم؟

الفقیه!!

فقیه حافظ آزادی و مانع استبداد است؛ ما آنرا لمس کرده‌ایم!!

ولایت فقیه با اصل شورا در تناقض است!

شکایت از رهبری شکایت از خداست!

اصل ولایت فقیه را به رفراندوم بگذارید!