بایگانی

براندازی جمهوری اسلامی یا اسلام؟

طرحی از هما اسکندری به بهانه «حملات اخیر اسلام‌گرایان افراطی»

«جنگ با آزادی بیان» – طرحی از ایمان رضایی

«در پناه اسلام» – طرحی از ایمان رضایی

قربانیان تروریسم یا قربانیان خدای ادیان؟!

پیرامونِ نسبتِ آراء دینیِ دکتر سروش با اسلام (قرآن و سنت نبوی)

خاستگاه و علل کثرت “امام زاده” ها در ایران

اسلام واقعی کجاست؟

مانیفستی برای منتقدینِ اسلام

موضوع: نقد اسلام و پاسخی به دکتر زیدآبادی

عقل زاینده در برابر عقل بلعنده

زوال اجتهاد

حذف دختران از جلد کتاب ریاضی! چادر، حصار و دیوار کشیدن، و جدا کردن در اسلام

گوشه‌ای از مرام روحانیون از زمان قاجار تا امروز

نقدی به دو استدلال دکتر سروش درباره خاتمیت حضرت رسول

ایاصوفیا، اثری تاریخی در کشاکش مذهب و سیاست

بررسی تثلیث در مسیحیت، اسلام و آئین بهائی

پروژه روشنفکری دینی ایران معاصر

مکانیزم خود تخریبی و دوام حاکمیت ولایت فقیه

اسلام واقعی کجاست؟

راز ماندگاری اسلام!

بحران انسانی در ترکیه، ناکارآمدی‌های اروپا را عیان می‌کند

تونس یک ‎دهه پس از انقلاب؛ به دنبال کار و آزادی

ویروس دین را چاره چیست؟

ویروس دین ویرانگرتر از کرونا!

کرونا: افول یا صعود دین؟ فیروز نجومی

پس از کرونا نه دارالشفاها نه حکومت آخوندها!

بحران کرونا و رنسانس در شیعه

حقایق ناخوشایند و تلخی که مولانا عبدالحمید عیان کرد

حکومت شرع و ویروس کرونا!

شماره ۱۱۵ مجله حقوق ما: قانون اساسی ایران و دین و مذهب رسمی

صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!