بایگانی

اسلام وخشونت

شروع پروسه مهار اسلام، «دین در بحران» در اروپا

براندازی جمهوری اسلامی یا اسلام؟

طرحی از هما اسکندری به بهانه «حملات اخیر اسلام‌گرایان افراطی»

«جنگ با آزادی بیان» – طرحی از ایمان رضایی

«در پناه اسلام» – طرحی از ایمان رضایی

قربانیان تروریسم یا قربانیان خدای ادیان؟!

پیرامونِ نسبتِ آراء دینیِ دکتر سروش با اسلام (قرآن و سنت نبوی)

خاستگاه و علل كثرت “امام زاده” ها در ايران

اسلام واقعی کجاست؟

مانیفستی برای منتقدینِ اسلام

موضوع: نقد اسلام و پاسخی به دکتر زیدآبادی

عقل زاینده در برابر عقل بلعنده

زوال اجتهاد

حذف دختران از جلد کتاب ریاضی! چادر، حصار و دیوار کشیدن، و جدا کردن در اسلام

گوشه‌ای از مرام روحانیون از زمان قاجار تا امروز

نقدی به دو استدلال دکتر سروش درباره خاتمیت حضرت رسول

ایاصوفیا، اثری تاریخی در کشاکش مذهب و سیاست

بررسی تثلیث در مسیحیت، اسلام و آئین بهائی

پروژه روشنفکری دینی ایران معاصر

مکانیزم خود تخریبی و دوام حاکمیت ولایت فقیه

اسلام واقعی کجاست؟

راز ماندگاری اسلام!

بحران انسانی در ترکیه، ناکارآمدی‌های اروپا را عیان می‌کند

تونس یک ‎دهه پس از انقلاب؛ به دنبال کار و آزادی

ویروس دین را چاره چیست؟

ویروس دین ویرانگرتر از کرونا!

کرونا: افول یا صعود دین؟ فیروز نجومی

پس از کرونا نه دارالشفاها نه حکومت آخوندها!

بحران کرونا و رنسانس در شیعه

حقایق ناخوشایند و تلخی که مولانا عبدالحمید عیان کرد

حکومت شرع و ویروس کرونا!

شماره ۱۱۵ مجله حقوق ما: قانون اساسی ایران و دین و مذهب رسمی