بایگانی

سیاست‌مداران بی‌سیاست در دام حامیان طالبان

«اصلاح دینی در اسلام شیعی، محمد در قرآن» با حضور عبدالکریم سروش در کلن آلمان

افسانه‌ی برخورد تمدن‌ها

حداقل يا حداكثر

تا فقه نشینان سرزمین پارس

به عقب برنمی‌گردیم؛ خط سرخ زنان افغان برای صلح

کاظم کردوانی: برای جهانی‌شدن، ابتدا باید ایرانی باشیم

سیاست یک تئاتر است اما به شکل دیگری

نکاتی در خصوص توسعه طلبی ایدئولوژی فقهی

در ایران یک انقلاب اجتماعی عمیق اتفاق افتاده است بی‌آنکه حکومت بتواند جلوی آن را بگیرد

کمیسیون حقوق بشر اندونزی: ممنوعیت LGBT نقض حقوق بشر نیست!

 رابطه مذهب درحکومت شاهان پهلوی

درباب «اندیشمند و نواندیش دینی»

ولایت فقیه مانع تابو شکنی حوزه و پویایی اجتهاد شده است!

ولایت فقیه مانع تابو شکنی حوزه و پویایی اجتهاد شده است!

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2032836520117765?__tn__=K-R

جدایی دین از روحانیت

اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی

سخنی کوتاه در خصوص قرآن

یهود ستیزی در مسیحیت، اسلام و نازیسم

نقدی بر پیوند دین و حکومت

اسلام فاقد معنویت است

تعبیر «دنیای اسلام» چرا و چگونه به وجود آمد؟

با قرآن چه باید کرد؟

نامه سرگشاده به مولوی عبدالحمید در مورد ضرورت اجرای شریعت اسلام

مسلمانان و بت‌های ذهنی

آصف بیات در مصاحبه با احمد العوفی: اسلامگرایی، پسااسلامگرایی و جنبش‌های اجتماعی

سادیسم و مازوخیسم در اسلام و شیعه‌گری

همجنس‌گرایی، شیوه زندگی و گرایش جنسی یا امر منحط غیراخلاقی؟

«اسلاموفیل»های ایرانی کیستند؟

جهان بینی شخصی، مجوز تعیین سرنوشت برای دیگری!

رویکردی به تبار شناسی خلقت انسان در قرآن

اسلام، سقوط ارزش های انسانی