بایگانی

صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!

روح اسلام؟!!

خانه‌ای بر روی آب، کتابی در باب صیغه

در حکومت دینی-فقهی نابرابری‌های حقوقی بین شهروندان گریزناپذیر خواهد بود

الهیات سیاسی و سیاست الهی فرجامش کشتار است

اسلام ناب محمدی، بستر مصیبت و شوربختی ملت!

تحقیقی در کم و کیف فعالیت‌های اینستیتوی اناره

قیامت و لغو احکام اسارت و بندگی!

مذهب شیعه در ایران نو

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه مهرماه)

“راه سوم”

فساد از دین فروشی بر می خیزد!

https://youtu.be/kenm4NG3ZHk

همه راهها به ولایت فقیه ختم می شود!

سکولاریزم یا لایتیسیته؟

گفتگو با تعدادی از “زنان صیغه‌ای”؛ آسیبی اجتماعی که توسط فرهنگ حاکم عادی سازی می‌شود

دُزدانِ جان ها

دیکتاتورها و مالکیت: بحثی در حقِ داشتنِ شخصیت، فردیت، هویت

شش استدلال علیه حجاب اسلامی اجباری

سیاست‌مداران بی‌سیاست در دام حامیان طالبان

«اصلاح دینی در اسلام شیعی، محمد در قرآن» با حضور عبدالکریم سروش در کلن آلمان

افسانه‌ی برخورد تمدن‌ها

حداقل يا حداكثر

تا فقه نشینان سرزمین پارس

به عقب برنمی‌گردیم؛ خط سرخ زنان افغان برای صلح

کاظم کردوانی: برای جهانی‌شدن، ابتدا باید ایرانی باشیم

سیاست یک تئاتر است اما به شکل دیگری

نکاتی در خصوص توسعه طلبی ایدئولوژی فقهی

در ایران یک انقلاب اجتماعی عمیق اتفاق افتاده است بی‌آنکه حکومت بتواند جلوی آن را بگیرد

کمیسیون حقوق بشر اندونزی: ممنوعیت LGBT نقض حقوق بشر نیست!

 رابطه مذهب درحکومت شاهان پهلوی

درباب «اندیشمند و نواندیش دینی»