بایگانی

توتالیتاریسم قرآنی در تناقض با انسان مدرن و دمکراسی

دین در ایران؛ امروز و آینده

دین و اخلاق، دو بستر جداگانه با کارکردهای ناهمسان

دین،- از تونل وحشت، تا راهرو مرگ

چرا مسلمان نیستم – قسمت چهارم: قوانین وحشیانه، عقب‌مانده و تبعیض‌آمیز

چرا مسلمان نیستم – قسمت سوم: جنگ و جنگ طلبی در اسلام

اولین مواجهه با حجاب: از بهت و پذیرش تا درد و عادت

بخش بزرگی از مردم ایران، هنوز آگاهانه پولهایشان را به جیب ملاها میریزند

چرا مسلمان نیستم – قسمت دوم :اسلام دین شیون و زاری و غم و غصه

اسلام به مثابه ایدئولوژی قدرت

یحیی‌ حسن، شاعر اسلام‌ستیز

یک ایراد اساسی دیگر به اسلام ولایی – اسلام شیون و زاری

اسلام دینی مستقل یا ایدئولوژی برساخته امویان؟

کتاب سوزان و سانسور در اسلام

سیر اسلام در میان مسلمانان غیرعرب

اسلام، بازدارنده یا بانی قهر و خشونت و انتقام ستانی؟

اسلام واقعی کجاست؟

اسلام و اسلامیزم

دفاع علمی از پدیده‌ی غیرعلمی

گزارشی از نهاد روحانیت به محمد بن عبدالله

اسلام واقعی کجاست؟

آیا اسلام اصیل است؟

چرا اجرای حقوق بشر و آگاهی رسانی در کشور لازم است؟

دین اسلام لیبرال آمریکائی – رذالت جهانی چشم به ایران دوخت است

استعاره‌ی اسلام به مثابه یک بدن

سرگذشت چپِ اسلام‌گرا در فرانسه و همدستیِ فکری این جریان با اسلام سیاسی

جدایی‌طلبی اسلامی در فرانسه، نتیجۀ همدستیِ مسلمانان افراطی و چپِ اسلام‌گرا در سه دهۀ گذشته

روشنفکری دینی و اسلام بی تعصب

اسلام وخشونت

شروع پروسه مهار اسلام، «دین در بحران» در اروپا

براندازی جمهوری اسلامی یا اسلام؟

طرحی از هما اسکندری به بهانه «حملات اخیر اسلام‌گرایان افراطی»

«جنگ با آزادی بیان» – طرحی از ایمان رضایی