بایگانی

ائمه انواری بودند، در دل عرش و در انعقاد نطفه به بقیه مردم امتیاز داشتند

کلمه فقیه با استبداد تضاد دارد؛ فقیه و امامت است؛ مانند پیامبر!!

فقیه حافظ آزادی و مانع استبداد است؛ ما آنرا لمس کرده‌ایم!!

دینامیک‌های باردار استبداد مطلقه، مهم‌ترین عامل انحلال ساختار خویش

ولفگانگ بورشرت: صدای نسل‌های ویران‌شده در استبداد

عدم پذیرش حقوق اقلیت‌های جنسی در سایه استبداد و مردسالاری

کرونا، علّامگی و استبداد

از استبداد سیاسی تا استبداد مضاعف دین و قدرت!

تنهایی ما را به کجا می‌‌کشاند؟

اعتراضات تاریخ ساز آبان ۹۸ به مثابه طغیان نیروی کار علیه استثمار و استبداد

شورای نگهبان یا شورای گیوتین؟!

آقای خامنه ای خود را بیازمائید؛برای نفس مطمئه شما خوب است!

استبداد و خون، استبداد و سیل، استبداد و انتخابات

از آخوند ستیزی تا رهایی و آزادی!

نه جنگ نه تکثیر استبداد، طرد ولایت و حق تعیین سرنوشت ملل

چرا پرستو را «شهید» کردند؟

در تک و پاتک ارتجاع گسترش فقر پنهان می ماند

استبداد، برای استمرار، به وابستگان نیاز دارد

چرایی استمرار استبداد: چون نیک نظر کرد پر خویش درآن دید

مروری بر کتاب «مدرنیزاسیون و حاکمیت پسا-استعماری در ایران؛ رساله‌ای در باب دولت» اثر ابراهیم توفی …

بررسی علل بازتولید استبداد از رهگذر زبان و تاریخ

رضا مرادی غیاث آبادی

در برابر استبداد یا بی‌اعتنایی در برابر استعمار

زیست مستبدانه چه نسبتی با حیات دینی دارد؟

گفتمان اصلاح‌طلبی، استمرار استبداد تاریخی

چرا مردم از رهبران مستبد استقبال می‌کنند؟

“معذرت خواهی ” خامنه ای ، به تسلیم او در مقابل ملت منجر خواهد شد ، مستبد در آغاز مسیر پذیرش &#۸ …

نوشتن، گفتن نیست

استبداد سکوت و مسئولیت زنان کوییر

مقاومت و اعتراض در ایران هم کارساز است/ یادداشتی از ابوالفضل قدیانی

گاندی و استالین ؟!