بایگانی

بت شکنی و نه بت سازی برای مستقل و آزاد زیستن، سخنرانی حمید رفیع

با حکومت اسلامی هم جمهوریت داشته باشید و هم روحانیت و هم اخلاق و اقتصاد و اجتماع و حقوق و تربیت و چیز …

رضا شاه، اثبات مزیت جمهوری

سانسورِ نرم با واژه‌های توخالی

در قانون اساسی مساله رهبری مطرح شده، نه رهبری دمکراسی!

ولایت فقیه فوق دمکراسی است؛ رهبر قسمت کوچکی از اختیارات را دارد!

معنی فقیه  آخوند و عمامه بسر نیست!

ولایت فقیه مادام العمر نیست، افرادی که چنین تصوری دارند اشتباه می کنند!

جورج اورول؛ پیش‌گوی آخرالزمان

اگر مردم اصرار دارند ولایت فقیه در قانون اساسی باشد این حق آن هاست! [۱۱۲]

ائمه انواری بودند، در دل عرش و در انعقاد نطفه به بقیه مردم امتیاز داشتند

کلمه فقیه با استبداد تضاد دارد؛ فقیه و امامت است؛ مانند پیامبر!!

فقیه حافظ آزادی و مانع استبداد است؛ ما آنرا لمس کرده‌ایم!!

دینامیک‌های باردار استبداد مطلقه، مهم‌ترین عامل انحلال ساختار خویش

ولفگانگ بورشرت: صدای نسل‌های ویران‌شده در استبداد

عدم پذیرش حقوق اقلیت‌های جنسی در سایه استبداد و مردسالاری

کرونا، علّامگی و استبداد

از استبداد سیاسی تا استبداد مضاعف دین و قدرت!

تنهایی ما را به کجا می‌‌کشاند؟

اعتراضات تاریخ ساز آبان ۹۸ به مثابه طغیان نیروی کار علیه استثمار و استبداد

شورای نگهبان یا شورای گیوتین؟!

آقای خامنه ای خود را بیازمائید؛برای نفس مطمئه شما خوب است!

استبداد و خون، استبداد و سیل، استبداد و انتخابات

از آخوند ستیزی تا رهایی و آزادی!

نه جنگ نه تکثیر استبداد، طرد ولایت و حق تعیین سرنوشت ملل

چرا پرستو را «شهید» کردند؟

در تک و پاتک ارتجاع گسترش فقر پنهان می ماند

استبداد، برای استمرار، به وابستگان نیاز دارد

چرایی استمرار استبداد: چون نیک نظر کرد پر خویش درآن دید

مروری بر کتاب «مدرنیزاسیون و حاکمیت پسا-استعماری در ایران؛ رساله‌ای در باب دولت» اثر ابراهیم توفی …