بایگانی

عدم پذیرش حقوق اقلیت‌های جنسی در سایه استبداد و مردسالاری

کرونا، علّامگی و استبداد

از استبداد سیاسی تا استبداد مضاعف دین و قدرت!

تنهایی ما را به کجا می‌‌کشاند؟

اعتراضات تاریخ ساز آبان ۹۸ به مثابه طغیان نیروی کار علیه استثمار و استبداد

شورای نگهبان یا شورای گیوتین؟!

آقای خامنه ای خود را بیازمائید؛برای نفس مطمئه شما خوب است!

استبداد و خون، استبداد و سیل، استبداد و انتخابات

از آخوند ستیزی تا رهایی و آزادی!

نه جنگ نه تکثیر استبداد، طرد ولایت و حق تعیین سرنوشت ملل

چرا پرستو را «شهید» کردند؟

در تک و پاتک ارتجاع گسترش فقر پنهان می ماند

استبداد، برای استمرار، به وابستگان نیاز دارد

چرایی استمرار استبداد: چون نیک نظر کرد پر خویش درآن دید

مروری بر کتاب «مدرنیزاسیون و حاکمیت پسا-استعماری در ایران؛ رساله‌ای در باب دولت» اثر ابراهیم توفی …

بررسی علل بازتولید استبداد از رهگذر زبان و تاریخ

رضا مرادی غیاث آبادی

در برابر استبداد یا بی‌اعتنایی در برابر استعمار

زیست مستبدانه چه نسبتی با حیات دینی دارد؟

گفتمان اصلاح‌طلبی، استمرار استبداد تاریخی

چرا مردم از رهبران مستبد استقبال می‌کنند؟

“معذرت خواهی ” خامنه ای ، به تسلیم او در مقابل ملت منجر خواهد شد ، مستبد در آغاز مسیر پذیرش &#۸ …

نوشتن، گفتن نیست

استبداد سکوت و مسئولیت زنان کوییر

مقاومت و اعتراض در ایران هم کارساز است/ یادداشتی از ابوالفضل قدیانی

گاندی و استالین ؟!

جامعه مدنی و جامعه زدنی (۳)مطلوب ونامطلوب

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش پنجم – شاملوی ضد چپ، نقد کلیدر، عکس‌های جعلی و باقی قضایا

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش چهارم ــ من و هابرماس، جزنی مسلمان و چند نمونه از نوعی برخورد

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش سوم ــ جزنی ناسیونال سوسیالیست و ارکستری که خارج می‌زند

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش دوم – حجاریان؛ کابوس انقلاب یا بن بست اصلاحات؟