بایگانی

سرود آتش ارسالی از گروه کوهستان

وداع با انسانیت!چطور می‌توان آرامشِ خیال را خرید؟

اثر مشترک لطفی و دولت‌آبادی ممنو‌ع‌ است!

امام حسین / اشعار هزاره سوم / مجموعه دلاورانِ گیتی / اثر فرهاد صادقی

برای کودکان دروازه غارهای جهان

توهم / اثر فرهاد صادقی / اشعار هزاره سوم

لوگو (مدرن) اثر فرهاد صادقی

لوگو دیزاین

لوگو / اثر فرهاد صادقی / ساین ایران

شاملوی کردستان جاودانه شد

هندسه خاموش/ اشعار هزاره سوم/ از مجموعه کابوس/ اثر فرهاد صادقی ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۹۱

جایزه شعر زنان ایران با تاخیری دو ساله برگزار شد / عکس و گزارش: حمیده آرامش

لوگو / طراحی لوگو / آموزش طراحی / اشعار هزاره سوم / فرهاد صادقی

قتل پسر یک کاندیدا – قسمت نهم (پایانی)

قتل پسر یک کاندیدا – قسمت هشتم

قتل پسر یک کاندیدا – قسمت هفتم

قتل پسر یک کاندیدا – قسمت ششم

قتل پسر یک کاندیدا – قسمت پنجم

قتل پسر یک کاندیدا – قسمت چهارم

قتل پسر یک کاندیدا – قسمت سوم

تاراج —— اشعار هزاره سوم – مجموعه ی کابوس – اثر فرهاد صادقی

به عمد از موضوعات زنانه می نویسم: گفت‌و‌گوی رادیو همبستگی با زهرا باقری شاد