بایگانی

فضای دانشگاه یک سال پس از “زن زندگی آزادی”

در کردستان با تحریم انتخابات, ۱۱ اسفند را به صحنه ی پرشور انقلاب تبدیل خواهیم کرد

تحریم انتخابات برای فردائی بهتر!

علیه افسردگی ملی: می ۶۸ در فرانسه و معنای سرپیچی

زیست‌سیاستِ زندگی

غریبه ی انقلابی: چگونه فرانتس فانون تئوری را به کنش درآورد (به انگلیسی)

میراث رادیکال “والتر رادنی”: بررسی کتاب مجموعه مقاله های وی (به انگلیسی)

نوزایی اندام‌واره‌های اقتدار توده‌ای

“ژن، ژیان، ئازادی: با زن، زندگی، آزادی به سوی انقلاب زنان می رویم”

سفر برای زندگی: به دنبال چه هستیم؟

پانصد سال پس از اشغال و استعمار مکزیک: گزارشی از بندر ویگو در گالیسیا، اسپانیا

نمایش فیلم مستند تازه ی زاپاتیستها, در باره ی سفرشان به اروپا, و دانه کاشتن و ….

از روژاوا تا چیاپاس (به انگلیسی)

مرام اشتراکی و عدم مالکیت

برتولت برشت، کومبیا و عدم وجود

سه دهه مقاومت

“همه با هم برای چیاپاس” – موسیقی آمریکای لاتین در همبستگی با جنبش زاپاتیستها

ما باید آرزو داشته باشیم! انتظار و امید, به مثابه کاتاگوری های ماتریالیسم تاریخی (به انگلیسی).

فصل توفان

مکاتبات کارگری: پیام کارگران شرکت شفق راهیان اکسین به اعتصاب گران گروه ملی صنعتی فولاد ایران

مبارزه طبقاتی علیه هویت

مبارزه طبقاتی حول گذشته‌­ی حاضر و کشتار تابستان ۶۷

ما بی آن دو فقیریم و بی تبار (برای دو معلم جنوب)

فراخوان فوری کُردستان

ژنوار؛ روستایی اکولوژیک و دموکراتیک بر پایه‌ی آزادی زنان

در “حِصن” امان بگیرید

هیچ حرفی با شما نداریم الا یک کلمه: “نه”

ببینید چطور کشتند که دیروز و امروز تولد چهار تن از قهرمان‌مان بود:

نیچه و کمونیسم

دانیل بن‌سعید و الگوی استراتژی سوسیالیستی