بایگانی

“بگو، با من سخن بگو!” شعری برای سپیده قلیان

“در خیابان‌ها” شعری برای اسماعیل بخشی و تمام کارگران معترض

“ردِّ پا” شعری برای قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای

خواب رفتگی از گلو

“جنگل” شعری از پویان مقدسی

شعر خواب-بیدار

شعر “خاوران” برای یادمان سی‌امین سال کشتار زندانیان سیاسی

“دیگر نمی‌شود” شعری برای این روزها

“بادِ استبداد” شعری برای محمد ثلاث

شعر “امروز دیگر نوبت توست” به مناسبت روز جهانی کارگر

شعر “پراکندگی”

شعر “پنجره”

شعر “صورت‌های سرخ”

شعر “مرگِ نی‌بُر”

ماهی سرخ

شعر دختر میدان انقلاب

دزد دینی (یک مثنوی از: م.سحر)ـ

در ستایش م.سحر / دکتر اسماعیل خویی و پاسخ م.سحر به خویی

بیا آن شعر ِ شورانگیز ِکردستان ِعاشق باش!

بهشت آدم و حوا درآتش( متن کامل) / م.سحر

ناممکن

سه چهار پاره از مهندس شاهین میر محمد حسینی

چند هایکو

چندین هزار امید بنی آدم و معنای رأی دادن سایه/ م.سحر

چند رباعی در باب « بد» ، «بدتر» و «خوب»/ م.سحر

منشور انتظار مرا منتشر کنید

نادرپور در آینۀ شعرش (بخش چهارم) / م.سحر

نادر نادرپور در آینۀ شعرش (بخش سوم) / م.سحر

صدای میمِ سحر و دوشعر کوتاه دیگر

نادرپور در آینه شعرش (بخش دوم)