بایگانی

کارل مارکس

اخلاق در تفکر مارکسی

دیکتاتوری

پ.ن: بشریت ایرانی و امثالش، در منگنه جنگ اباطیلی های سرمایه سالاری و لاتیسم و پان اسلامیم و پان آریا …

دیکتاتوری

پانوشت مهم نقش مسئله مدرک گرایی عامل اصلی فساد آموزشی در ایران است، و مشکلات اقتصادی

درم

ننگ‌نامه ۲۰۲۳ ، شکست ناقضان حقوق بشر (ج.ا، امپرالیسم غربی و شرکایشان، تروریست‌ها و…)

درم

درباره مسئولیت انتقادی (۲)، موارد حقوق بشر در قانون اساسی ج.ا و مسئله نقض توسط حاکمیت ج.ا، و نکات درب …

درم

مسئولیت انتقادی؟!، مسئله ازدواج و فرزندآوری (سیاه چاله جمعیتی)، بعنوان یکی از بدیهات حقوق بشری، پرس …

درم

دروغی به نام حرام‌زادگی! قضیه اول مسئله خطر سیاه چاله جمعیتی (کاهش ازدواج و جمعیت و تغییر بافت جمعی …

توقع پاسخ تماماً خشونت‌پرهیز از مردمان تحت ستم و سرکوب، بجاست یا نا‌بجا؟

حاکمیت نظام اهریمنی ج.ا. اکثر مردم ایران را روان‌پریش و بیمار روحی کرده است، احتملا عموم دچار درجات …

ما به آینده چه دِینی داریم؟

دین و اخلاق، دو بستر جداگانه با کارکردهای ناهمسان

اسپینوزا: سیاست در جهانی عاری از تعالی

از دست دادن اعتبار اخلاقی

«راست گو کفر گو»، نیچه و اخلاق ستیزی‌اش

آزادی حقیقی: تصویر کلان

اسلام هراسی

اسلام‌گرایی و اخلاق

تقدیر اخلاقیِ ما: فرار از قبیله‌گرایی

مشکل «اخلاق بدون سیاست» است یا «سیاست بدون اخلاق»؟

هنرمند بی‌اخلاق ــ آیا آثار هنری‌اش را باید جدا از خود او ارزیابی کرد؟

از دینی که آموزه‌هایش مخالف حقوق انسانی است نباید پیروی کرد

فیلسوف در شاهنامه

انسانِ پسا کرونا؛ فرهیخته یا مغرور؟

ویروس روایت ویروس

حداقل يا حداكثر

گناه، عدالت و اخلاق

معرفی و نقد فیلم افشاگر از منظر اخلاق رسانه‌ای: چگونه روزنامه‌نگاری تحقیقی می‌تواند جلوی فساد، ج …

چه زمانی شرارت در انسان ها اوج می‌گیرد؟

ده خبر بد از یافته‌های روانشناسی در باره‌ی سرشت انسان

خداباوری،خداناباوری،تفکر بینابینی سلبی (ندانم گرایی)یا تفکر بینابینی ایجابی(پروتستانیسم دینی) با …

اسلام فاقد معنویت است

دنیا را تغییر بده نه خودت را؛ یا چگونه آرنت، ثورو را به چالش کشید!