بایگانی

رقابت غیردمکراتیک و سنگ‌اندازی دشمنان و قدرت‌ها مخل تحقق اتحاد احزاب است

انقلاب ضرب در انقلاب، می شود: اصلاح

فقه اسلام نیست؛ اسلام قرآن نیست؛ و دین هم قرآن نیست!

قانون اساسی بدون ولایت فقیه و چربی و دنبه!

سوال مهم از سازمان‌ها و احزاب و فعالین بلوچ

حکومت‌های خودکامه کدام قوانین انتخاباتی را ترجیح می‌دهند؟

جایگاه احزاب در دموکراسی

شکنجه؛شایعه ای که سیستماتیک،فنی حرفه ای شد!

حکومت اسلام با حکومت مسلمان ها چه فرقی دارد؟!

12آبان1365چنین روززی در چند سال پیش

تکلیف شرعی است؛خداونداجازه نمی دهد!

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه مهرماه)

در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست! – محمد شوری

آیا دموکراسی، انتخابات و نمایندگی در ایران و ترکیه قابل مقایسه است؟

چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)..مجموعه ای خواندنی(محمد شوری)

بخش دوم تاریخچه گرایش سوسیالیزم انقلابى در ایران – فصل دوم*

فراخوان جنبش #کودار بری ایجاد #پلاتفورم_نیروهای_دموکراسی_خواه_و_چپ

جامعه نباید در مقام قیم، حوزه‌عمل سیاسی خود را به هیچ کدام از جریان های درون حکومت محول کرده و از خو …

فواد بیریتان: ما به روحانی و حاکمیت می گوییم “روز بخیر”! از خواب بیدار شوید؛ مطالبات ملت کورد ر …

احزاب و جنبش‌های اجتماعی: یک بستر و دو رؤیا؟

دم خروس(حزب ولایت فقیه)

دم خروس:حزب ولایت فقیه(مجموعه دوم)

چند سال پیش(ویژه انقلاب۵۷):مجموعه کامل

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)احزاب وگروه هاوسازمانها

چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)احزاب وگروه هاوسازمانها

چندسال پیش (ویژه انقلاب ۵۷)؛ تیتر خبر - محمد شوری

چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)احزاب وگروه هاوسازمانها / محمد شوری

برشی از مطبوعات(۱۱)شنیدنی تمدن ها!

حزب اصلاحات حق مسلم ماست!

مولفه های اصلی گفتمان اعتدال به کدام یک از گفتمان های رایج و باسابقه جمهوری اسلامی نزدیک است؟

«ندا» دلبسته‎ کیست؟

هاشمی رفسنجانی: زن‌ها باید جوراب کلفت به پا کنند