بایگانی

در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست! – محمد شوری

آیا دموکراسی، انتخابات و نمایندگی در ایران و ترکیه قابل مقایسه است؟

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)..مجموعه ای خواندنی(محمد شوری)

بخش دوم تاریخچه گرایش سوسیالیزم انقلابى در ایران – فصل دوم*

فراخوان جنبش #کودار بری ایجاد #پلاتفورم_نیروهای_دموکراسی_خواه_و_چپ

جامعه نباید در مقام قیم، حوزه‌عمل سیاسی خود را به هیچ کدام از جریان های درون حکومت محول کرده و از خود سلب مسئولیت کند

فواد بیریتان: ما به روحانی و حاکمیت می گوییم “روز بخیر”! از خواب بیدار شوید؛ مطالبات ملت کورد را با دادن حق تدریس به زبان مادری تقلیل ندهید.

احزاب و جنبش‌های اجتماعی: یک بستر و دو رؤیا؟

دم خروس(حزب ولایت فقیه)

دم خروس:حزب ولایت فقیه(مجموعه دوم)

چند سال پیش(ویژه انقلاب57):مجموعه کامل

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)احزاب وگروه هاوسازمانها

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)احزاب وگروه هاوسازمانها

چندسال پیش (ویژه انقلاب ۵۷)؛ تیتر خبر - محمد شوری

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)احزاب وگروه هاوسازمانها / محمد شوری

برشی از مطبوعات(11)شنیدنی تمدن ها!

حزب اصلاحات حق مسلم ماست!

مولفه های اصلی گفتمان اعتدال به کدام یک از گفتمان های رایج و باسابقه جمهوری اسلامی نزدیک است؟

«ندا» دلبسته‎ کیست؟

هاشمی رفسنجانی: زن‌ها باید جوراب کلفت به پا کنند