بایگانی

اطلاعیه اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در رابطه با اعتصاب غذای رضا شهابی و‌ تداوم …

حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۱

بازداشت فعالین معلمان و تهدید صدها نفر از فعالین کارگری در آستانه روز جهانی کارگر، نشان گر تعمیق بح …

اعتراضات کارگری در سال ۱۴۰۰

تشدید فشار بر معلمان نمی‌تواند از تداوم اعتراضات جلوگیری کند

حکم پنج سال حبس علیه لیلا حسین‌زاده فوری و‌ بدون قید و شرط لغو باید گردد

جنایت کاران حاکم بکتاش آبتین را کشتند

دستگیری رسول بداقی را به شدت محکوم می‌کنیم

لیلا حسین‌زاده و هیراد پیربداقی فوری و بدون قید و شرط آزاد باید گردند

قطعنامه و کارزار جدید آموزش بین الملل برای آزادی اسماعیل عبدی و دیگر معلمان و فعالان اتحادیه‌ای در …

  بازداشت وکلای دادگستری، فعالین کارگری و فشار علیه زندانیان سیاسی را محکوم می‌کنیم

در همبستگی با اعتراضات جوانان و مردم محروم خوزستان

گفت‌وگو با یک کارگر اعتصابی در عسلویه

یاد رفیق فرهاد شعبانی را گرامی می‌داریم

کارزار بین المللی برای آزادی معلم زندانی، اسماعیل عبدی را گسترش دهیم!

افزایش دستگیری ها و سرکوب: بازداشت یک فعال کارگری دیگر و یورش به منزل یک فعال دانشجویی

در بند رژیم و در چنگال کرونا

فراخوان اقدام فوری: به احکام حبس، شلاق و بیگاری برای ۴۲ نفر از کارگران در ایران اعتراض کنید!

از اعتراضات ضد نژاد پرستی حمایت می کنیم

اجرای حکم شلاق علیه رسول طالب مقدم شناعت تا کی تا کجا

اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران: نگاهی به اعتراضات کارگری در سال ۱۳۹۸

اعتراف رژیم به شلیک به هواپیمای مسافربری و حضور پرقدرت شبح آبان

سرکوب خشونت بار کارگران آذرآب، هپکو و نیشکر هفت تپه را به شدت محکوم می‌کنیم

در تظاهرات مقابل سازمان جهانی کار در ژنو شرکت کنیم

نگاهی به جنبش کارگری ایران در سال ۱۳۹۷

نگاهی به جنبش کارگری ایران در سال ۱۳۹۷

در حمایت از تحصن سراسری معلمان

دستگیری پروین محمدی و جعفر عظیم زاده؛ تدام سرکوب و بگیر و ببند فعالین کارگری و اجتماعی

نمایش مفتضحانه “طراحی سوخته” و بازداشت وحشیانه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را به شدت محکوم می …

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران: کارگران بازداشتی فولاد اهواز فوری آزاد باید گردند‬

کارگران و خبرنگار بازداشت شده هفت تپه آزاد باید گردند