بایگانی

  بازداشت وکلای دادگستری، فعالین کارگری و فشار علیه زندانیان سیاسی را محکوم می‌کنیم

در همبستگی با اعتراضات جوانان و مردم محروم خوزستان

گفت‌وگو با یک کارگر اعتصابی در عسلویه

یاد رفیق فرهاد شعبانی را گرامی می‌داریم

کارزار بین المللی برای آزادی معلم زندانی، اسماعیل عبدی را گسترش دهیم!

افزایش دستگیری ها و سرکوب: بازداشت یک فعال کارگری دیگر و یورش به منزل یک فعال دانشجویی

در بند رژیم و در چنگال کرونا

فراخوان اقدام فوری: به احکام حبس، شلاق و بیگاری برای ۴۲ نفر از کارگران در ایران اعتراض کنید!

از اعتراضات ضد نژاد پرستی حمایت می کنیم

اجرای حکم شلاق علیه رسول طالب مقدم شناعت تا کی تا کجا

اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران: نگاهی به اعتراضات کارگری در سال ۱۳۹۸

اعتراف رژیم به شلیک به هواپیمای مسافربری و حضور پرقدرت شبح آبان

سرکوب خشونت بار کارگران آذرآب، هپکو و نیشکر هفت تپه را به شدت محکوم می‌کنیم

در تظاهرات مقابل سازمان جهانی کار در ژنو شرکت کنیم

نگاهی به جنبش کارگری ایران در سال ۱۳۹۷

نگاهی به جنبش کارگری ایران در سال ۱۳۹۷

در حمایت از تحصن سراسری معلمان

دستگیری پروین محمدی و جعفر عظیم زاده؛ تدام سرکوب و بگیر و ببند فعالین کارگری و اجتماعی

نمایش مفتضحانه “طراحی سوخته” و بازداشت وحشیانه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را به شدت محکوم می …

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران: کارگران بازداشتی فولاد اهواز فوری آزاد باید گردند‬

کارگران و خبرنگار بازداشت شده هفت تپه آزاد باید گردند

تداوم اعتصاب سراسری رانندگان کامیون، سرکوب و پرونده سازی علیه آنان توسط رژیم اسلامی

حکم زندان و شلاق علیه محمد حبیبی را محکوم می‌کنیم

کارگران بازداشت شده مجتمع فولاد اهواز آزاد باید گردند

تظاهرات در میلان برای آزادی رضا شهابی، برای آزادی فعالین کارگری

هشدار نسبت به پرده پوشی پرونده جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار

ترجمه و ارزیابی پرونده ۲۵۰۸ علیه جمهوری اسلامی

ترجمه و ارزیابی پرونده ۲۵۰۸ علیه جمهوری اسلامی: “جدی ترین و اضطراری ترین پرونده مفتوح در سازمان …