بایگانی

اعتراف رژیم به شلیک به هواپیمای مسافربری و حضور پرقدرت شبح آبان

سرکوب خشونت بار کارگران آذرآب، هپکو و نیشکر هفت تپه را به شدت محکوم می‌کنیم

در تظاهرات مقابل سازمان جهانی کار در ژنو شرکت کنیم

نگاهی به جنبش کارگری ایران در سال ۱۳۹۷

نگاهی به جنبش کارگری ایران در سال ۱۳۹۷

در حمایت از تحصن سراسری معلمان

دستگیری پروین محمدی و جعفر عظیم زاده؛ تدام سرکوب و بگیر و ببند فعالین کارگری و اجتماعی

نمایش مفتضحانه “طراحی سوخته” و بازداشت وحشیانه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را به شدت محکوم می …

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران: کارگران بازداشتی فولاد اهواز فوری آزاد باید گردند‬

کارگران و خبرنگار بازداشت شده هفت تپه آزاد باید گردند

تداوم اعتصاب سراسری رانندگان کامیون، سرکوب و پرونده سازی علیه آنان توسط رژیم اسلامی

حکم زندان و شلاق علیه محمد حبیبی را محکوم می‌کنیم

کارگران بازداشت شده مجتمع فولاد اهواز آزاد باید گردند

تظاهرات در میلان برای آزادی رضا شهابی، برای آزادی فعالین کارگری

هشدار نسبت به پرده پوشی پرونده جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار

ترجمه و ارزیابی پرونده ۲۵۰۸ علیه جمهوری اسلامی

ترجمه و ارزیابی پرونده ۲۵۰۸ علیه جمهوری اسلامی: “جدی ترین و اضطراری ترین پرونده مفتوح در سازمان …