بایگانی

«مقاومت» در میانۀ هیولاها

سوسیالیسم و آزادی

آزادی اولویت‌بردار نیست

گفتگوی آقای بنی صدر و علی صدارت -معضلات دنیای امروز، و راه‌حل‌ها، با نگرشی به مالکیت

دولتمردان در ایران مفهوم امنیت‌ ملّی را دستکاری می‌کنند

نوشته در شب

حداقل يا حداكثر

تا فقه نشینان سرزمین پارس

چگونگی سرکوبگری آزادی توسط نظام زکزی

سرانجام آن روز فراخواهد رسید: روز آزادی

چرایی استمرار استبداد: چون نیک نظر کرد پر خویش درآن دید

دموکراسی و آزادی از نگاه ایرانیان

اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست!

در ایران آزادی هست. زیاد هم هست ولی به سبک و سیاق «سید علی خامنه ای» !

همبستگی ملی یک ضرورت فوری

معرفی کتاب «لعنت حجاب» و «چرا اجنه نامرئی هستند؟»

اسطوره برخاست، نشستن ممنوع: نامه‌ای از سهیل عربی

در حمایت از خیزش مردمی ایران

آشکارسازی در لبنان

قدردانی و تبریک سال نو میلادی

دو مفهوم از آزادی

هند آزادی “گرایش جنسی” را به عنوان “حق اساسی” به رسمیت شناخت

چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری)

قطار امر به معروف و نهی از منکر در متروی تاریخ

تشکیل نخستین یگان نظامی کوییر علیه داعش

پارلمان مالت ازدواج هم‌جنس‌ها را با اکثریت قاطع آرا تصویب کرد

الاهه بقراط: زندگی کن و بگذار زندگی کنند.

هدایت سلطانزاده: ما که نمی توانیم پلیس گرایش جنسی باشیم

ایرانیان تورنتو در اعتراض به سرکوب و اعدام هم‌جنس‌گرایان در ایران

مردی در چین بابت مداخله پزشکی اجباری در گرایش جنسی غرامت و عذرخواهی رسمی می‌گیرد

صبری نجفی: عشق به فرزندان علی رغم تفاوت‌ها