بایگانی

مینا خانی: ساختارهای سیاسی و اجتماعی امتیازها را به دگرجنسگرایان می‌دهد.

پرتو نوری: همجنسگرایی نه جرم است و نه سزاوار سرزنش.

شیرین مهربد: تک تک ما در برابر تحقیر، تبعیض و سرکوب مسئولیم.

شیوا محبوبی: به عنوان یک انسان باید از حقوق همجنس‌گرایان حمایت کنیم.

شکوه میرزادگی: بدون ملاحظه‌کاری‌ حقوق بشری همجنسگرایان را تایید کنیم.

ثریا فلاح: دانش‌آموزان اقلیت جنسی به حامی احتیاج دارند.

آرام بلندپز: سخته، راه درازه، اما کار نشد نداره. Yes To Change!

گزارش تلویزیون صدای آمریکا از کمپین “آری به تغییر!”

نعیمه دوستدار:گرایش جنسی هر آدمی متعلق به خود اوست. Yes To Change!

مهرداد بران آهنگساز سرود جاودانه “آفتابکاران جنگل”: اولین حق انسان، هویت و گرایش جنسی اوست. Yes …

شادی صدر: بچه‌هاتون رو همونطور که هستند دوست داشته باشید. Yes To Change!

فاطمه اختصاری: کسی نمی‌داند که زن چه در سر داشت؟ Yes To Change!

سپیده جدیری: مطالبات اقلیت‌های جنسی همیشه پایمال شده است. Yes To Change!

شهلا عبقری: ستیزه جوئی با همجنسگراها و ترنس‌ها موقوف.Yes To Change!

حسن زرهی: من دوستشان میدارم. Yes To Change!

نیره توحیدی: تمام کنیم این همه تعصب و نگاه منفی را. Yes To Change!

عبدی کلانتری: وظیفه ما مبارزه با این کلیشه هاست. اطلاع رسانی کنیم.Yes To Change!

ملیکا امینا: دولتمردان ایران (در رویکردشان به اقلیت‌های جنسی) تجدید نظر کنند.Yes To Change!

آزاده پورزند: به گرایش جنسی و هویت‌های جنسی متفاوت احترام بگذاریم.

شهلا شفیق: همجنسگراستیزی، زیر سوال بردن انسانیت است. !Yes To Change

آوا هما: من کُرد هستم و در کنار اقلیت‌های جنسی هستم. Yes To Change!

یوله توماس: «همجنسگرایی یک فرهنگ غربی نیست.» آری به تغییر!

سبا خویی: «بیایید به همه‌ی اقلیت‌های جنسی احترام بگذاریم.» آری، به تغییر!

پویان مقدسی: «هیچ کس حق ندارد اجازه زندگی مشترک را از آنها بگیرد.» آری، به تغییر!

شهرزاد ارشدی: در آرزوی روزی که کسی به خاطر عشق محکوم نشود.

سیاوش عبقری: «همجنسگرایی طبیعی است.» آری، به تغییر!

مریم نمازی: «نه به هموفوبیا!» آری، به تغییر!

ناهید باقی: «دنیا با پذیرفتن اقلیت‌های جنسی زیباتر است.» آری، به تغییر!

رضا حاجی حسینی: «از نهایت وجودم به همجنسگرایان احترام می‌گذارم.» آری، به تغییر!

نسرین الماسی: «اگر ندانیم و بترسیم.» آری، به تغییر!