بایگانی

درباره تقاضای برگزاری رفراندم در همین رژیم و کلا مضحکه انتخابات در ایران

آنالیز: وضعیت دستمزد، حقوق و بیمه کارگران در امریکا، گفتگو با بهرنگ زندی

مخالفت با توافقنامه ۲۵ ساله چین و ایران از کدام منظر؟ از موضع راست یا چپ؟

درباره نتایج انتخابات اسرائیل و رشد فرقه گرایی و جریانات راست و مذهبی، گفتگو با بهروز عارفی

سال حساس ۱۴۰۰ و اهمیت گفتمان اثباتی چپ در تاکید بر انقلاب ضداستبدادی، ضدسرمایه‌داری

موج گرانی و اعتراضات کارگری در آستانه نوروز، از خط فقر تا خط مرگ، ابر جنبش مزد

نگاهی به زندگی و فعالیت اکبر معصوم بیگی، بخش دوم: دوره جمهوری اسلامی

دیالوگ هفته: ۸ مارس و جنبش زنان، تاملی بر وظایف مردان، گفتگوی حسن حسام و آرش کمانگر

مهمترین چالش‌های زنانِ جهان و ایران در سالی که گذشت، گفتگو با الهه امانی کنشگر و پژوهشگر فمینیست

میزگرد کارگری: حداقل دستمزد و خط فقر از ترکیه تا سوئد، از کانادا تا ایران، گفتگو با ۴ فعال کارگری

تراژدی سراوان، نگاهی به ریشه‌های ستم دوگانه طبقاتی و ملی در بلوچستان

نگاهی به زندگی و فعالیت اکبر معصوم بیگی/ بخش اول: از تولد تا انقلاب

حداقل دستمزد و خط فقر، چالش‌ها، خوانش‌ها، جنبش‌ها، گفتگو با دکتر محمد قراگوزلو در ایران

برگی از تاریخ: به انگیزه صدمین سالگرد کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹خورشیدی

تعرض به چپ و نبش قبر از گفتمان‌های سوخته

ترنم عشق و آزادی، گفتگوی آرش کمانگر با شاعر شجاع اعتمادی

حماسه خسرو گلسرخی، گفتگو با دوست نزدیک او حسن حسام

آیا انقلاب ۵۷ ضرورت داشت؟ آیا به انقلابی جدید نیاز هست؟ میزگرد ششم

طالبان ایران میزبان طالبان افغان، معامله جهانخواران و آدمخواران علیه مردم افغانستان

برگی از تاریخ: گفتگو با دکتر شجاع اعتمادی دبیر کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج، در زمان انقلاب

سقوط دولت هلند، رشد نئوفاشیسم در اروپا و وضعیت وخیم پناهجویان

آیا انقلاب ۵۷ ضرورت داشت؟ آیا به انقلابی جدید نیاز هست؟ میزگرد اول

بحران اخیر روسیه، ماهیت پوتین و مواضع غرب و چپ سنتی

حرکت سراسری درخشان بازنشستگان، موقعیت کنونی جنبش کارگری و تاکتیک‌های رژیم

گفتگو با احسان حقیقی شاعر و عضو هیات دبیران کانون نویسندگان ایران در تبعید

مونارشیست‌های ایرانی در کنار فاشیست‌های امریکا، یک اتفاق ساده یا رویکردی استراتژیک؟

کرونا و بحران سرمایه‌داری – پاندمی، علت یا معلول؟ گفتگو با افسانه پویش

کودتای فاشیستی در آمریکا، آینده ترامپیسم و چشم انداز جنبش‌های اجتماعی

دیالوگ هفته: فتوای جنایتکارانه خامنه‌ای علیه جان و سلامت مردم

نه اصلاح طلبی، نه انقلاب، بلکه تحول خواهی؟! نقدی بر این ادعا