بایگانی

شاعر ایرانی میان مارکسیسم و پوزیویتیسم محفل وین

 ناتالی ساراوته، مادر تئوریک مکتب “رمان نو”

خانم استال، میان روشنگری فرانسوی، رمانتیسم آلمانی، و فمنیسم اروپایی

فرهنگ سازان بیمار، بیماران فرهنگ ساز: رابطه بیماری های جسمی با خلاقیت های ادبی فلسفی

مراحل فلسفه روسی، اسلاوی ارتدکس، غربی روشنگر، خلقی انقلابی

هرمان هسه، در ادبیات هومانیستی و سکولار جهان

دلیل رمانتیسم، نوستالژی یا شوق دیدار بود

زنان و کارگران، انسان‌های نوین آثار آراگون

پیشگام ادبیات اروتیک فمنیستی، خانم آنائیس نین

یادی از دو روانشناس اجتماعی چپگرا

هنر اروتیک استتیک است و نه پورنو

جوانمرگی ادیب و فیلسوف، والتر بنیامین در حین فرار

یک قرن شعار “ادبیات سلاح است”.

اریش فروم – نقد عامیانه سرمایه‌داری یک متفکر التقاطی

واندالیسم یا تخریب مذهبی، سیاسی، ایدئولوژیک، توحشی

موضوعات فلسفه دانشگاه‌های غرب در نیم قرن اخیر

یک قرن چپ ایران – سوسیالیسم، مدرنیسم، سکولاریسم

فلسفه فویرباخ

اخلاق سکولار بجای ادیان خشونت گرا

رمان «اولیس» جیمز جویس، گزارش ابتذال و ملال جامعه بورژوایی.

فلسفه هایدگر؛ میان روایت ایرانی و نقد دانشگاهی