بایگانی

پرونده‌سازی بر مبنای دروغ، توطئه‌ای نخ نما علیه فعالان کارگری و معلمان

ابراهیم کمرشکن! خدا کمرت رو بشکنه که کمر مردم رو شکستی! فیلم مرغدار ایلامی خطاب به رئیسی

وضعیت وخیم جسمی رضا شهابی و تمدید بازداشت وی!

بازداشت رانندگان و کارگران شرکت واحد و جایگزینی سپاه به‌جای رانندگان + فیلم

شورای سازماندهی کارگران نفت: اعتراضات ما مردم علیه سونامی گرانی بر حق است

ادامه اعتراضات؛ شهر کرد؛توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه! – ویدئو

پان اسلاویسم و جنگ کریمه / فریدریش انگلس

پرونده سازی، بازداشت و نشر و پخش اکاذیب از طرف وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای سرکوب، محکوم است

شب پرستان: بیگمان این نشانۀ پایان شماست!

گرانی نان: علت سیاسی است و راه حل هم سیاسی است

تلاشی برای افشای امر غایب در جنبش کارگری

چرا قیام گرسنگان؟

اطلاعیە حزب کمونیست ایران در ضرورت پیوند خوردن جنبش علیه گرانی با جنبشهای های اجتماعی جاری

بله! این شورش گرسنگان است؛ گرسنگانی که تمامیت آزادی را “هم” میخواهند!

سیاست‌ آزادسازی قیمت‌ها و شوک‌ مدعیان عدالت بر مردم

اتحادیه آزاد کارگران ایران: دستگیری دو فعال سندیکایی فرانسوی خانم سیسیل و آقای ژاک کوهلر را قویا مح …

اعتراض دبیر کل شبکه سراسری نمایندگان محیط کار انگلستان به سرکوب اتحادیه آزاد کارگران ایران

خبری بسیار تأسف آور و خشم برانگیز: انتصاب علیرضا محجوب یکی از سردستگان اوباش ضدکارگری رژیم اسلامی …

شهر موشک یا سیلوی گندم؟ امنیت غذایی قربانیِ گفتمانِ «دشمن»

تهران – هجوم مردم به فروشگاه‌ها بدنبال اعلام گران شدن مواد غذایی – ویدئوی ارسالی

بیانیه معلمان و خانواده‌های بازداشت‌شدگان بوشهر در حمایت از تجمع ۲۲ اردیبهشت شورای هماهنگی تشکل …

فراخوان اتحادیه آزاد کارگران ایران در حمایت از معلمان زندانی

آرمان “نان کار آزادی” و ایده‌ی “حکومت شورایی”; درنگی بر “حکومت شورایی” از منظر دان …

روز کارگر یا روز حکومت

رئیسی خاک بر سر! یک خانم خانه‌دار – فیلم‌های اعتراضات خشمگینانه مردم به گرانی

نگاهی به جنبش حق طلبانه معلمین و فرهنگیان کشور

مطالبات کارگران ایران و متحدکردن اعتراض‌ها و گرانی سرسام‌آور و سازمان‌دهی طبقاتی‌

پیام سندیکاهای فرانسه به کارگران ایران

بیانیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران در حمایت از معلمان زندانی

خفاجیه (سوسنگرد) عقب نمی‌نشیند