بایگانی

کتابچه: روایتی از دو سال سازماندهی و مبارزه کارگری گروه ملی فولاد

نیشکر هفت‌تپه و یک مسئولیت عاجل

روایتِ کارگران هفت‌تپه که میانه‌ی راه متوقف شدند؛ با سیاست کاری نداریم تنها خواستار بازنگری در خصوصی‌سازی هستیم/ آنقدر درِ قانون را می‌زنیم تا باز شود

این کارگران نیستند که باید بر مزار هپکو و هفت تپه اشک حسرت بریزند

به دنبال زدن از مزد حداقلی با طرح دستمزد منطقه‌ای هستند/ کاهشِ شفافیتِ مزدی به بازارِ سوءاستفاده‌ها رونق می‌دهد

صدها کارگرِ صنعتی در همدان پس از واگذاری‌ها خانه‌نشین شدند/ ادارات کار استان مانع از تشکل‌یابی می‌شوند/ بیمارستان‌های تامین اجتماعیِ دچار کمبود پزشک هستند

اندر نمک به زخم پاشیدنِ اکبر گنجی در خصوصِ روژاوا

گزارش نقض حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت

۲۱ اکتبر به خیابانهای شهر لاهه علیه سرکوب فعالین و در دفاع از آزادی زندانیان سیاسی و آزادی بیان در ایران بیائیم!

در حمایت از محمد حبیبی و فرهاد میثمی

برخی زنان مجبورند با ظاهر مردانه، کولبری کنند

لوگوی نبض‌ایران

فعالیت مدنی در فضای سرکوب

رویکردهای مختلف در برخورد با کار جنسی؛ وضعیت اقلیت های جنسی در این عرصه

گزارشی از بازداشت‌های اخیر و واکنش‌ها به آن؛ حدیثِ کارگران هفت‌تپه که به خانه ملت نرسیدند!

سبد معاش از ۸ میلیون تومان گذشت

دعوت نامه

گزارش نقض حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت

NGO

نکته‌‌ها و دست‌افزارهایی در رابطه با برنامه‌ریزی سازمانی

یه شب مهتاب (شاملو, منفردزاده, فرهاد)

«میزان حداقل دستمزد کارگران»؛ نرخ وزارت کار برای زیر خط فقر بودن

راه خروج واحدها از بحران چیست؟ هپکو یک “درد” به هفت زبان

لوگوی نبض‌ایران

شناخت مخاطب

پاشنه آشیل “شورای مدیریت گذار”

فرصت طلبان در کمین بهره برداری از شبکه های اجتماعی

نفرت مردمی از رژیم مذهبی حاکم بر عراق زبانه می کشد

ویدیو: اخراج محمدخنیفر از نیشکر هفت‌تپه و تبعاتش

ضرورت اتحاد عمل برای جلوگیری از بیدادگری‌های قرون وسطایی حکومت اسلامی ایران!

تداوم مبارزات کارگران هفت تپه علیه توطئه اخراج

Song for Haft Tapeh Workers – ترانه ای برای کارگران هفت تپه

اعتصاب هفت تپه

اعتصاب هفت‌تپه: یک ارزیابی ۵ روزه