بایگانی

از کوله بران تا منشی های زن

دقیق‌تر نگاه کنید؛ کارگران زن بر سر چهارراه‌ها منتظر کار شرافتمندانه

پیام به رفقای کارگر ِ شرکت ملی نفت

آیا هنوز باید با طناب پوسیدۀ مادۀ ۴۱ قانون کار به چاه رفت؟

بن بست دستمزد در سیستم اقتصادی ایران

زنان کمون پاریس

مصاحبه با دبیر بین‌المللی کنفدراسیون شورای کارگران کره جنوبی (کی تی یو سی) خانم میک یونگ یو*

تعیین میزان حداقل دستمزد سال ۹۶ پایین‌تر از هزینه معیشت به شدت به زیان زحمتکشان است!

فرافکنی مسئولان با مقصر قلمداد کردن کارگران در حادثه پلاسکو

تظاهرات اعتراضی با سفره خالی

معلمان کردستان هم به اعتراض پرداختند

اخراج ۳۰۰۰ پرسنل کیمیا چدن طی چند ماه اخیر

تاریخچه ۸ مارس، برابری جنسیتی و نقش زنان اقلیت جنسی

مبارزه‌ها و مقاومت زنان کارگر کره جنوبی در دهه ۱۹۷۰

احمد خاتمی: کمیته‌ای محرمانه در حال بررسی انتخاب رهبر آینده است

محاسبه سبد معاش خانوار مبنای علمی دارد

از شهرداری مانده، از شورا رانده

بیانیه سندیکای نقاشان استان البرز درباره دستمزد سال ۹۶

سازماندهی و پیکار علیه استثمار و تبعیض: تجربه زنان کارگر کره جنوبی

سندیکای واحد ، تبصره ٢ و مزد “پایه “

تصویری دردناک از غرق شدن مهاجران پناهنده

غیبت‌های نظری در فراروایت همایون کاتوزیان

معیشت، منزلت، حق مسلم ماست

زندگی انسانی داشتن حق مسلم ماست

بیانیه سندیکای کارگران هفت تپه: اعلام می‌کنیم از فقر خسته شده‌ایم

زمانی برای یادآوری، زمانی برای بازنگری

پرسش و پاسخ با جعفر عظیم زاده پیرامون معیار تعیین حداقل مزد و ماده 41 قانون کار

جان باختنِ کولبران، فاجعهٔ پیش‌بینی‌شدنی‌ای مکرر

جان باختن یک کولبر بعلت سقوط از ارتفاعات منطقه آلان سردشت+ ویدیو

اخباروگزارشات کارگری 24 بهمن 1395