بایگانی

درخواست فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل از رئیس جمهور ایران برای لغو احکام زندان دو تن از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

صنایع ایران و سیاست صنعتی چپ

نان به قیمت جان

چهل سال بعد از ناکامی در برآورده شدن خواستها و آرزوهای مردم، و مردمی که همچنان در پی تحقق آرزوهایشان هستند

شعر بی نام

سرنوشت سندیکاهای کارگری ۴۰ سال پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷

علل اجتماعی و سیاسیِ به قدرت رسیدن جریان اسلامی در انقلاب ۱۳۵۷ ایران

یادداشت های جنبش کارگری: چرا باید در مقابل تعرض ارتجاع در ونزوئلا ایستاد؟

اکبر شوکت مطرح کرد: شرایط مشابه اروپا را برای کارگران فراهم کنید، بعد سن و سابقه بازنشستگی را افزایش دهید!

دو اطلاعیه از کانال مستقل کارگران هفت تپه

زمینه های اجتماعی انقلاب ۱۳۵۷ ایران

بیژن جزنی: به‌سوی نظریه‌یِ دموکراتیکِ جبهه‌ی رهایی‌بخش

بحران سوریه – دوره پسا آمریکا!

به تعقیب، اذیت و آزار و شکنجه فعالین کارگری ایران پایان دهید! 

بیانیه شبکه همبستگی در آستانه سالگرد ۴۰ سال نقض روزمره حقوق بشر

برای کارگران ساختمانی استان تهران سهمیه بیمه‌ درنظر گرفته نشد/سازمان تامین اجتماعی انجمن‌های صنفی را بازی می‌دهد

چندین سازمان و رهبران اتحادیه ها و نمایندگان پارلمان دانمارک خواهان آزادی فوری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان شده اند!

سرکوب نگران کننده کارگران و فعالان سندیکائی ایران

قیام تهى دستان

«تجاری‌سازیِ بیکاری»؛ ریشه‌ها و پیامدهای توافقی‌سازی دستمزد

گزارش نقض حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت

پشتیبانی سندیکاهای فرانسوی از فعالان کارگری و معلمان بازداشت‌شدۀ ایران

قتل‌های حکومتی در جمهوری اسلامی به روایت آمار؛ نام‌هایی که فراموش نمی‌شوند

اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا نگرانی شدید خود را از تداوم سرکوب فعالان کارگری و رهبران سندیکایی در ایران اعلام کرد

نه یک نبرد که گستراندن و تکثیر نبردها! (نه یک هفت تپه بلکه هفت تپه ها)

در شهرداری‌ها چه می‌گذرد؟ / سفره خالی کارگران و سفره‌های رنگین پیمانکاران!

دستگیری پروین محمدی و جعفر عظیم زاده؛ تدام سرکوب و بگیر و ببند فعالین کارگری و اجتماعی

فریبرز رئیس‌دانا مطرح کرد؛ ۷۰ درصد از کارگران زیر خط فقر هستند/ افزایش دستمزد تورم‌زا نیست

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون دستگیری جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی

بیانیه کنفرانس نیروهای چپ و کمونیست در کردستان: “سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت شورایی وظیفه فوری ما است.”