بایگانی

قضیه درنگ (۲)، این درنگ کنونی که موجب تبدیل ایران به افغانستان غربی خواهد شد؟!،از نسل‌سوزی و عقیم‌س …

گرامی باد ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه برای ممنوعیت خشونت بر زنان!

قضیه درنگ (۱)، ترس از دست دادن کامل و حداکثری کنترل شرایط و تاثیر در آینده، در درک چرایی تاکتیک حفظ ش …

قبیله‌گرایی سیاست هویتی، یا چه‌طور همبستگی ایجاد نکنیم؟

نوشته‌های «آنتونیو نگری» در مورد رهبر خلق‌کُرد، عبدالله اوجالان

بیانیه ۹ تن از زندانیان سیاسی در اوین: «مسئولیت ما در برابر رنج دیگری»

دوگانه ناسیونالیسم و سیاست هویت گرا در برابر جنبش ژینا – پرویز صداقت (جلسه زووم)

کارنامه‌ی یکساله‌ی جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی» در گرماگرم تشدید جنگ جهانی سوم

کتابچه ی «از سیستم جهانی بسوی تمدن دمکراتیک» نوشته ی «بِری کِی . گیلز»

بررسی کاربرد مفهوم استراتژی انقلابی در ایران

عبدالله اوجالان و آرنالدو اُتِگی

انتشار کتابچه «پیش‌درآمدی بر نقشه راه مذاکرات عبدالله اوجالان» نوشته «آرنالدو اُتِگی»

تراب ثالث درباره استراتژی انقلابی

چهارمین سالگرد خیزش شجاعانه‌ی مردم در آبان ۹۸ و سرکوب خونین حاکمیت!

میزگرد: آیا طبقه کارگر ایران هنوز “سیاسی” نشده؟ اگر شده نمادهای آن کدامند و اگر نشده، دلایل آن …

افول طبقه‌ی کارگر؛ افسانه یا واقعیت

«درآمدی بر نقشه راه» نوشته «والرشتاین» با خواست آزادی رهبرآپو و حل مسئله‌کُرد

مناظره ۳: پس از رژیم اسلامی، کدام بدیل؟ مالکیت اجتماعی یا خصوصی؟ دمکراسی لیبرالی یا شورایی؟

ما دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور همبسته و همراه با اعتراضات کارگران نفت هستیم!

زنان کارگر از خانه تا کارخانه

کتابچه «گفتگویی جامع و فراگیر» نوشته «ساورمن» درمورد آزادی رهبرآپو منتشرشد

سرکوب و جنایت بر مبنای تبعیض، خصیصه‌ی اصلی حاکمیتِ فاشیستی دین‌مدار و ارتجاعی ایران است!

انتشار کتابچه «اوجالان، حقوق اروپایی و مسئله‌کُرد» نوشته نورمان پیچ در خصوص رهبر آپو

🔹آیا فروپاشی شوروی، فروپاشی سوسیالیسم بود؟ | یهودا پاکروان

اتحادیه کارگران اسراییل، اشغال فلسطین و تحکیم صهیونیسم!

هوش مصنوعی، ساندکلود

هوش مصنوعی

آنالیز: ریشه های ستم ملی در بلوچستان، راه حل نیروهای سیاسی چیست؟

قضیه تلنگر (؟!)، وقتی می‌گویند اسم و رسمتان را عوض کنید- قبل از این‌که دیگران عوضتان کنند- منظور چیس …

صیانت از رهبر آپو، صیانت از آزادی است

مارکس و آزادی – ضبط تصویری و صوتی