بایگانی

تشکل‌های رسمی کارگری در تکاپوی ترمیم دستمزد

ترور: گامی به پیش یا به پس؟

ترور: گامی به پیش یا به پس؟

دیداری با خانوادهء محمد حبیبی در اعتراض به حکم زندان و شلاق وی

اعتصاب عمومی = سلاح سرنگونی!

خبرنامه هفتگی شماره ۶ – سرخط مهمترین خبرهای هلند و ایران

اعتصاب عمومی ۲۱ شهریور و آنچه که باید از مبارزات مردم کردستان در این ماه آموخت

بگذار برخیزد مردمِ بی‌لبخند, بگذار برخیزد!

FAHRENHEIT 11/9

جای معلم زندان نیست. محمد حبیبی را آزاد کنید.

بانک های خصوصی، مراکز اصلی تجمع نقدینگی و سازماندهی تهاجم به ارزش پول

بحران سرمایه داری

به مناسبت سالگرد بحران اقتصادی ۲۰۰۸ : دهۀ بربادرفته و درس‌ها و وظایف سوسیالیست‌ها

جریان چپ و کمونیستی و اعتصابات عمومی مردم کردستان

توفان توییتری در حمایت از معلمان زندانی

Marx as Flawed, Manic, and One of Us: a Review of Marx Returns

طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران

Ten years on, the crisis of global capitalism never really ended

Childhood

More Dollars than Sense — A Financial Crisis Reading List

#نه_به_محرومیت_کودکان_از_آموزش

در تدارک پاییزی داغ!

کارگران پناهجو، قربانیان بی‌صدای حوادث کار!

پاهای بچه های کار و رنج، در ایرانِ مالکِ یک دهم کل ثروت جهان!

وقتی زنی آزار می بیند تماشاچی نباشیم!

‎#براندازم – آهنگ “براندازم” در همصدایى با مردم که در مبارزه با رژیم آخوندی فریاد میزنند: ‎براندازم.

اطلاعیۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی (۱۳۹۸-۱۳۹۷)

وضعیت زنان کارگر: نقطه تلاقی ستم جنسیتی و طبقاتی

بوی مهر می آید

New Left Review, #112

اعتصاب عمومی رزا لنین تروتسکی

اعتصاب عمومی در آرای لوکزامبورگ، لنین و تروتسکی

آدرس غلط برای گرانی‌ها و افشای مسئولیت گریزی‌های رندانه – ریشه‌های اصلی بحران های کنونی اقتصاد ایران چیست؟