بایگانی

کارورزی دلبری دولت از بازار سرمایه

نکتۀ اول: اختلاف درآمد سرانۀ ملی ایران به جیب چه کسانی می‌رود؟

پاکابارا: نکته‌های مهم + فهرست مطالب ویراش شده

اصلاح ساعات اداری نهادهای عمومی (ویرایش دوم+ توضیح و پاسخ به انتقادات) با هدف افزایش بهره‌وری و احیای میلیون‌ها شغل

تحرک و پیشروی جنبش کارگری

اقتصاد ایران قربانی چیست؟!

طرح کارورزی در پی چیست و چرا نباید به آن برسد؟

و حالا مردان مقصرند!

«کار یا بیمه بیکاری» پاسخ سر راست کارگران به طرح کارورزی

صدها کارگر کارخانه هپکو در شهر اراک در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان راه پیمایی کردند

وضعیت 2 تن از مصدومین آتش سوزی در پالایشگاه آبادان وخیم است

دربارۀ کارورزی: بیگاری‌کشیِ رسمی از طبقۀ کارگر و ضرورت‌های‌ پیوند جنبش کارگری و دانشجویی

به مطالبات زنان کارگر بی‌توجه بوده‌ایم ؛ گفت‌و گو با مریم رحمانی

پشت پرده طرح کاروزرى: ارزان‌سازى نیروى کار و فریب آمارى

شیوع ۳۳درصدی اختلالات روانی میان کارگران؛ مسأله سلامت روان کارگران نگران‌کننده است

ایدۀ اصلاح ساعات اداری نهادهای عمومی با هدف افزایش بهره‌ وری و احیای میلیون‌ها شغل

علیرضا ثقفی: کارورزی، یک طرح شکست خورده است

ایده برای توان‌مندسازی ملت ایران از سبد سهام از یارانه

خصوصی سازی یا امنیتی کردن هفت تپه؟

سهم روستاییان از معدن طلای آق‌دره: بیکاری و آلودگی/ قراردادهای یک‌ماه کارفرما با کارگران غیربومی

پیامد خصوصی سازی؛ نابودی امنیت شغلی و فقر زحمتکشان

در هفت تپه چه می گذرد؟

آیا «خطای انسانی» دلیل انفجار معدن یورت بود؟ گزارش مجلس از یورت و تناقض‌گویی‌های ربیعی و نعمت‌زاده

گزارش ۴ تشکل کارگری- فرهنگی از وضعیت کارگران در ایران

تهاجم فاشیستی حکومت اوباش اسلامی به کارگران زحمتکش آق دره محکوم است !

نقش تشکل‌های کارگری و سندیکاها در ایمنی محل کار

کارگاه‌های کوچک با معضلی بزرگ

تراژدی‌های دردناک پلاسکو و زمستان یورت

حق ایمنی‌ و بهداشت‌ کار در اسناد بین المللی و قوانین ایران

آیین نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار؛ برای اجرا نوشته می‌شوند یا تماشا؟