بایگانی

ابرچالش ها، ابرجنبش ها، بدیل آنها، بدیل ما؟ گفتگو با حسن بهزاد، عباس منصوران و حسن حسام

قیام تیر: پراتیک انقلابی در پرتو قیام‌های سه‌گانه

گام‌هایی که به جلو برداشته می‌شوند!

ضرورت پیوند خیابان و کارخانه

در همبستگی با اعتراضات جوانان و مردم محروم خوزستان

از اعتصابات کارگران پیمانیِ صنایع نفت‌وگاز ایران تا مبارزات جهانی طبقه‌ی کارگر

اعتصاب کارگران نفت: تکرار ۵۷ نه لازم است و نه مطلوب

تریبون کارگری :همزمانی شورش‌های شبانه مردمان خوزستان و اعتصاب کارگران نفت، نوید دوره ی تازه ایست

عسلویه یک اردوگاه سراپا تحقیر برای کارگر

بیانیه شماره ۱۰ شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: رای گیری برای پایان اعتصاب بدون رسیدن …

حمایت بیش از ۱۶۰ نفر از فعالان مدنی از اعتصاب کارگران پیمانی نفت ایران

سندیکای کارگران فلز هانوفر: همبستگی با کارگران اعتصابی در ایران

اعلام همبستگی شبکه بین‌المللی سندیکایی با کارگران اعتصابی نفت و معترضان خوزستان

اعتراضات سراسری + جنبش کارگری

خیزش سراسری نیازمند پیوند با رادیکالیسم کارگری

از کارخانه‌ها تا دشت‌ها، بیانیه‌ای برای اتحاد جنبش‌های کارگری و محیط زیستی

خیزش خوزستان، خیزش های عظیم تری را نوید می دهد!

صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد: از اعتراضات به حق مردم شریف خوزستان حمایت می کنیم!

کارگران اخراجی باید سر کار بازگردند

یک ماهگی یک اعتصاب

به بهانه بیانیه حمایتی سندیکای شرکت واحد از اعتصاب گسترده کارگران پیمانی نفت: تنوع درسازمان یابی ک …

بن‌بست، تعلیق، تعلیق مضاعف

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون اعتراضات مردم خوزستان به بی آبی!

یورش بخش خصوصی برای تنگ تر ساختن حلقۀ استثمار بر گردن کارگران و زحمتکشان و تصاحب بیشتر منابع کشور

از سندیکای فلزکارمکانیک تا شورای سازماندهی: کارگران پروژه‌ای‌، در جستجوی نمایندگان واقعی

بیانیه شماره ۹ شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: نگذاریم تجربه سال گذشته تکرار شود

جمهوری اسلامی عامل اصلی بحران کم آبی است!

کارگران اعتصابی صدای اعتراض اکثریت مردم ایران

شروع اعتصاب گسترده کارگران و کارکنان صنعت نفت ایران

بیانیه جمعی دانشجویان در همبستگی و حمایت از کارگران نفت و پتروشیمی

بیانیه جمعی از نویسندگان، شاعران و کنشگران مستقل فرهنگی و اعضای کانون نویسندگان ایران در حمایت از …

مترسک ها؛ و انزواهای کارگر پناه