بایگانی

نامزدی که در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه رویکرد اتوپیایی دارد

کارگران و کودکان کوره پز خانه ها، بی حقوق ترین بخش طبقه کارگر

درک اقتصاد جدید گیگ

روز جهانی کارگر: علیه ترامپیسم، علیه اسلامیسم، برای رهایی از کاپیتالیسم!

تراژدی مرگ کولبران امشب نیز تکرار شد

از حملات «ضدانقلاب» در پیرانشهر تا از پای درآوردن هفت کولبر توسط ایران

کودکانی که کودکـی می فروشند

چرا انقلاب ایران «اسلامی» شد؟ نقد کتاب «صدایی که شنیده نشد»

صدها هزار کارگر ساختمانی هیچگونه پوشش بیمه ای ندارند!

فقر، بیکاری و اختلاف طبقاتی؛ با نظارت عالیهٔ «نمایندهٔ خدا بر زمین»

بیانیه کانون صنفی معلمان تهران

تشدید فشار بر فعالین جنبش کارگری در داخل و وظائف ما در خارج از کشور

از کوله بران تا منشی های زن

دقیق‌تر نگاه کنید؛ کارگران زن بر سر چهارراه‌ها منتظر کار شرافتمندانه

پیام به رفقای کارگر ِ شرکت ملی نفت

آیا هنوز باید با طناب پوسیدۀ مادۀ ۴۱ قانون کار به چاه رفت؟

بن بست دستمزد در سیستم اقتصادی ایران

زنان کمون پاریس

مصاحبه با دبیر بین‌المللی کنفدراسیون شورای کارگران کره جنوبی (کی تی یو سی) خانم میک یونگ یو*

تعیین میزان حداقل دستمزد سال ۹۶ پایین‌تر از هزینه معیشت به شدت به زیان زحمتکشان است!

فرافکنی مسئولان با مقصر قلمداد کردن کارگران در حادثه پلاسکو

تظاهرات اعتراضی با سفره خالی

معلمان کردستان هم به اعتراض پرداختند

اخراج ۳۰۰۰ پرسنل کیمیا چدن طی چند ماه اخیر

تاریخچه ۸ مارس، برابری جنسیتی و نقش زنان اقلیت جنسی

مبارزه‌ها و مقاومت زنان کارگر کره جنوبی در دهه ۱۹۷۰

احمد خاتمی: کمیته‌ای محرمانه در حال بررسی انتخاب رهبر آینده است

محاسبه سبد معاش خانوار مبنای علمی دارد

از شهرداری مانده، از شورا رانده

بیانیه سندیکای نقاشان استان البرز درباره دستمزد سال ۹۶