بایگانی

شورای همبستگی پناهجویان و پناهندگان در ترکیه

کرونا، بیکار سازیها و فقر میلیونی

اوج گیری حرکتهای اعتراضی، علیرغم گسترش ویروس کرونا

مسئله‌ی عفو و بروز لحظات فاشیستی

محاکمات فرمایشی مدیران هفت تپه مشکل کارگران را حل نمی کند

روزشمار رویدادهای کارگری در ایران- اردیبهشت ۱۳۹۹

رضا سپیدرودی « بسیج قانون »؟ کدام قانون؟ کدام بسیج؟ نقدی بر دیدگاههای فروزان افشار

بنام کارگران چهره یک جلاد خون آشام را نیارائید!

ویدیو: افزایش دستمزد و سراب شورای عالی کار

فراخوان عام! به کارگران و عموم آزادیخواهان: از مطالبات کارگران و لغو خصوصی سازی شرکت زغال سنگ کرمان …

علیه کشتار کولبران دست به دست هم دهیم

کارگران شرکت ذغال سنگ کرمان نباید تنها بمانند

مارکس-انگلس، مارکس یا انگلس

فرارفتن از کلیشه‌های تلویزیون

مصیبت تردد معلولان در محل کار پایانی ندارد/ حتی ارگان‌ها و وزاتخانه‌ها مناسب‌سازی نشده‌اند

یک سرگذشت: در تلاش معاش

انبوه خلق یا طبقه‌ی کارگر؟

خشونت در قبال نادیده‌گرفته‌شدگان به گاه بحران سلامت

بیانیه ی۳هزار استاد دانشگاه و دانشمند از صدها دانشگاه جهان: کار را دموکراتیک، کالازدایی و با محیط ز …

پزشکی به مثابۀ دین

موج وسیع اعتصابات و اعتراضات در بیم معدنچیان – پرستاران – معلمان و دیگر گروهها کارگران همچنان ادا …

صدسالگی «شوراهای کارخانه» تورین

مبارزه‌ی طبقاتی کافی نیست

طبقه‌ی کارگر و بیراهه‌ی رفرمیسم: انتقاد به بیانیه‌ی “اعتراض به دستمزد”

وضعیت کارگران گروه ملی فولاد در دوران کرونا: عریضه‌ای همزمان با جشن کارگر

جدال نفس‌گیر افیون و کرونا

کرونا،کابوس زنان پرستار

مارکس و انگلس و اصل خودرهانی پرولتاریا / هال دریپر / ترجمه‌ی سارا روستایی

تا میانه اردیبهشت “سبد معاش” چند درصد گران شده است؟ / تورم اعلامی+داده‌های میدانی

رهاورد جنبش طبقۀ کارگر در تاریخ جنبش‌های زحمتکشان جهان