بایگانی

اسلام با چماق و هویج(داستان روحانیت: داستان هفتم)

بی‌درنگی بشردوستانه برای سود ایرانیان و جهانیان!، بررسی سریع پایان به تراژدی غزه و رهایی ایران و م …

صدارت- سرنوشت محتوم آپارتاید! شباهت‌های افریقای جنوبی و اسرائیل

زندان قزل‌حصار کرج

انتقال دست‌کم دو زندانی جهت اعدام در قزل‌حصار کرج

ایوب کریمی

خطر اعدام ایوب کریمی پس از ۱۴ سال زندان

زندان مرکزی کرج (ندامتگاه)

انتقال دست‌کم یک زندانی جهت اعدام در کرج

رضا رستخیز

اعدام یک زندانی «مواد مخدر» در شیراز

قضیه درنگ (۳)، جمع‌بندی اولیه، پرسش اول، چگونه دگراندیش(ها) در کشور تحت حکومت اسلامی زنده بماند؟!

ملی گرایی پادشاهی مشروطه پهلوی

قضیه درنگ (۲)، این درنگ کنونی که موجب تبدیل ایران به افغانستان غربی خواهد شد؟!،از نسل‌سوزی و عقیم‌س …

میلاد زهره‌وند

بازداشت چند ساعته مادر میلاد زهره‌وند؛ ممانعت از برگزاری مراسم عزا

گرامی باد ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه برای ممنوعیت خشونت بر زنان!

حمیدرضا آذری

اعدام حمیدرضا آذری، کودک-مجرم، در سبزوار

آیا ناپدیدشدگان قهری؛ به خانه بازمی‌گردند؟!

از «منع خشونت علیه زنان» تا تغییر دهندگان جهان

فاشیسم، کابوس یا واقعیت؟ گفتگو با دو یارِ دیرینِ خلق فلسطین: محسن نجات حسینی و ابراهیم آوخ

قضیه درنگ (۱)، ترس از دست دادن کامل و حداکثری کنترل شرایط و تاثیر در آینده، در درک چرایی تاکتیک حفظ ش …

زخم‌ جنگ: سیال میان مرزها و معانی

اعدام

اعدام یک زندانی در سبزوار

میلاد زهره‌وند

اعدام یک معترض دیگر؛ سازمان حقوق بشر ایران اعدام میلاد زهره‌وند را محکوم می‌کند

اعدام بس است

اعدام بس است – برنامه ۲۱۶

نامه احمدرضا حائری از قزلحصار خطاب به رییس قوه قضاییه و دادستان تهران

مکث: صدای سوم در منگنه دو موضع ارتجاعیِ پرواسرائیلی و محور مقاومتی

به‌مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان ، ۲۵ نوامبر

ابرتلنگرها!، ایران و بقیه جهان در ظلمت و جنایت و فساد و انحطاط، چرا؟ چون، همه علیه حقوق بدیهی بشریت …

زندان مرکزی مشهد (وکیل آباد)

اعدام دو زندانی بلوچ در مشهد

زندان قزل‌حصار کرج

اعدام دو زندانی در قزل‌حصار کرج؛ شمار اعدام‌ها به چهارتن افزایش یافت

ابراهیم زمهریز

اعدام یک زندانی در تبریز

میزگرد: راه حل ستم ملی در ایران چیست؟ خودمختاری، جدایی، فدرالیسم، کنفدرالیسم یا …؟

نوشته‌های «آنتونیو نگری» در مورد رهبر خلق‌کُرد، عبدالله اوجالان