بایگانی

بحران در زندانهای جمهوری اسلامی

گزارش نقض حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت (هفته اول فروردین ۱۳۹۹)

یک ادعانامه: “کرونا”ی شر، افشاگر پلشتی‌های جهان هم است!

کرونا و مبارزه برای امنیت زیست

باد بی نیازی سروش

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – روزها را در قرنطینه چگونه بگذرانیم؟

لغو تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی یا مردم؟

فاجعه ای که تبعات یکسانی ندارد

آیا فاجعه کرونا ما را به دنیای بهتری برای زیستن رهنمون خواهد کرد؟

مجموعهء مقالات به انگلیسی از سایت “New Politics” در تجزیه و تحلیل اجتماعی و سیاسی کوید-۱۹

کمون پاریس در مقابله با بحران‌ها چه درسی برای ما دارد؟

تجمل و نعمت کُمونی: تخیلِ سیاسیِ کمون پاریس [به زبان انگلیسی]

به مناسبت سالگرد اعلام نخستین حکومت کارگری در جهان

کرونا، ادارۀ شورایی و حق خودگردانی [باضافهء گزارشی از سه روز فعالیت کمیتۀ محلات روستای “نوره” …

دست‌هایتان را بشویید، زیرا دست‌های بشر آلوده است، آلوده به قتل درختان و نابودی جنگل‌ها، کشتار

بیانیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست فاجعه جهانی کرونا نشانه شکست و درماندگی نظام سرمایه داری

جلوه هایی از مقاومت فرهنگی مردم در مقابل کرونا

چرا فمینیست و سوسیالیست هستم

بیان آزاد‎: نشر اینترنتی ویژه نامه‌های کانون نویسندگان ایران

فرار سربازان و زندانیان و حق دفاع مشروع

کارنامه‌ی “ماهینور المصری”

بحران کرونا، انتخاب بین سود یا نجات جان انسان‌ها

بحران کرونا و رنسانس در شیعه

پدیده ای نامعلوم و قلمروئی ناشناخته! از اینجا به کجا باید رفت؟

Holland

بازخواست دولت هلند درباره سیاست جدید پناهندگی‌اش در مورد اقلیت‌های جنسی و جنسیتی ایرانی در پارلم …

انتقاد شدید شش‌رنگ از سیاسیت دولت هلند در مورد پناه‌جویان ال جی بی تی ایرانی

نامه شش‌رنگ: انتقاد شدید از سیاست دولت هلند در مورد پناهجویان ال جی بی تی ایرانی

شادی امین در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی “سان”: آنچه در ایران در رابطه با همجنسگرایان اتفاق می‌ا …

چرا مهم است نقد سپید مهرشاد به سیما شاخساری خوانده شود

خلا‌های قانونی گریبان‌گیر ترنس‌ها

«خلا‌های قانونی» گریبان‌گیر ترنس‌ها؛ بازخوانی انتقادی خبر «شهروند» در رابطه با ترنس‌های بی‌خا …

«در دفاع از استقلال‌طلبی» یک مانیفست قوی برای لزبین‌فمینیست‌ها