بایگانی

جهان گیری (ویروس کرونا) و نظم سیاسی : فرانسیس فوکویاما، برگردان رحیم باجغلی

چالش رندانه ی پراگماتیسم نوین ریچارد رورتی با اخلاق تمنامندی لکان ! آیا هوبریدی ممکن است؟

فریفتاری وارونگیِ واقعی

مشکلات اقتصادهای غربی چیست ؟

فوکو می‌پرسید چطور می‌توان تن به انقیاد نداد؟

شبح زندگی و چهره‌ی مرگ در سایه‌ی ویروس

فلسفه و راه سیاست مدرن! یا راز روانکاوانه‌ی تحولات اخیر چیست!

مقاومت کن تا آزاد باشی!

سیمون دوبووار و ماندارَن ها: رُمانِ روزگارِ ما

فلسفه فویرباخ

بررسی تثلیث در مسیحیت، اسلام و آئین بهائی

اعتراضات توده ای همزمان و سراسری دستگاه سركوب رژیم را فلج خواهند ساخت

مداد قرمز – مداد سیاه

در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی (بخش نخست)

لکان و تریلوژی «زمان منطقی تحول»! یا چرا ما نسل رنسانسیم!

چرا جهانشمولی متحد نمی‌کند، تفرقه می‌اندازد؟

سرشت بتواره‌ی کالا و راز آن

روانکاوی کوری ساختاری نقادان «بوف کور»! یا چرا نقادان به کوری بوف دچار می شوند!

گفت‌وگو با دیوید گرابر درباره شغل‌های آسیب‌زا، بدهی‌ منحوس و فاشیست‌هایی که به گرمایش جهانی باو …

تعبیر روانکاوانه‌ی یک رویای ناممکن از عبدالکریم سروش!

پروژه روشنفکری دینی ایران معاصر

ریشه های عمیق آموزشی، تأملی بر یک بن بست (۲)

دیدار و چالش نظرات استیون هاوکینگ و ژک لکان! چهار جستار!

سیمون دوبووار و موج دوم فمینیسم

مرگ مادر و مساله سوگواری

بیماری همه‌گیر و نظام سیاسی: دولت می‌طلبد

مومن و متدین شدن لکان در سایت زمانه! یا چرا چاه کن ته چاه می ماند!

نگاهی فلسفی به حقیقت و کشف حقیقت

رضا پهلوی و نامه‌ی دزدیده شده: از روان‌کاوی به سیاست

سه جستار از منظری دلوزی و روانکاوانه به نقاشی‌های بیکن و فروید!