بایگانی

پیش به سوی اعتصاب سراسری کارگران (اطلاعیه مشترک)

کژ فهمی موشه پوستون از محوری ترین نکته کاپیتال

کندوکاوی در «گروندریسه» مارکس – دست‌نوشته‌های ۵۸-۱۸۵۷

پادزهر جُردن پیترسون برای مقابله با «کائوس»! یا چرا نوشدارویش کم اثر است!

«ما» تافتۀ جدابافته‌‌ایم؛ هویت و تبعیض

در هر «ایده الی» الیینی و کانیبالی نهفته است که باید از آن رد بشوی!

نقدی به دو استدلال دکتر سروش درباره خاتمیت حضرت رسول

کروناویروس و اعاده حیثیت از تولستوی : نظارت و تنبیه، بله لطفاً!

نقد اجتماعی و فرم: به بهانه «پارازیت»

رضا داوری اردکانی در گفت‌وگو با هومان دوراندیش: نباید می‌گفتم غرب نفسانیت است / میرشکاک علیه اینشت …

در غربت زادبوم مادری (آمیختگی با جهان، علیهِ زبان)

چند نکته درحاشیه‌ی فتوای مرجع اعلای جهان آیت‌الله سیستانی، درباره عزاداری امام حسین در زمان کرون …

استبداد و ترس/نگاهی به اندیشه‌های منتسکیو درکتاب نامه‌های ایرانی

درکِ شر در مصداق قربانی (بحثی برای گشایش مفهوم خیر و شر)

لویاتان، خدای میرا؟

برای گذاشتن در صفحه آخرین مطالب

“چه در سر دارند آنهائی که هنوز از انقلاب حرف می‌زنند؟”

اهمیت «لاـزبان» لکان در افشای لالایی هولناک گفتمان «هفت ملت»!

دو واژه‌ی ننگین

نقد دیدگاه آیت‌الله دکتر سیدمصطفی محقق و آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی درباره ایمان و حق شهروند …

یک ایرانی مخالف مدرنیته – محافظه‌کاران صوفی

معمای شاه وجود ندارد! معمای اصلی بُزدلی جمعی در پرداخت بهای مدرنیت است!

طرحی برای بازخوانی تاریخ زنان در ایران

نکاتی درباره‌ی کاستی‌ها و قابلیت‌های فضای مجازی

استادان و پدران خنزرپنزری خارج، مانع «وحدت در کثرت مدرن»

زبان روشنفکران، تأملی بر یک بن بست (۴)

چرا بزعم لکان «حقیقت ساختاری چون افسانه دارد»! یا راز «اکسسیو» مدرنیت!

گشت‌وگذاری در حاشیه‌ی دست‌نوشته‌های ریاضی مارکس

سه‌گانه‌ انقلاب بیضایی؛ نعل وارونه‌ آزادی

استعاره‌ی روشنفکری (بحثی برای گشایش مفهوم روشنفکری در افغانستان)

بیداد کرونا و روزمرگی فاجعه: نقدی بر مواجهه‌ی چپ با بحران کرونا