بایگانی

صدارت- مصدق یا رئیسی؟ انتخاب با من است! انتخاب با ما است!

سند بمب گذاری در هلی کوپتر ابراهیم رئیسی

آمار کشته‌های تصادفات در ایران از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۳ و مقایسه آن با آمار تصادفات در دنیا

تئوری اقتصادی دولت: پیش زمینه و چارچوب نظری – مهرداد وهابی

۶۰ minutes with Post-Orientalism Music on On Air – On Site radio at the Institute of Sonology and WEST Den Haag In the Netherlands

تخیل حضور در جهان

چرا تلویزیون “جدال” سعی دارد “کارفروش” را به جای کارگر بنشاند؟

کند و کاو: چهره ریاکار امریکا و متحدینش در رابطه با کشتارگاه غزه

صدارت- افزایش تنشهای قومی-دینی، تکرار «نکبت»، و یا تجربه «پیمان وستفالیا»؟ انتخاب با من است!

روشنفکری دینی و حربۀ «قرائت‌های متکثر»

کتاب – “اندیشه سیاسی مصطفی تاجزاده: گفتگوی ملی برای اصلاحات ساختاری”

چپ، با انکار یهود ستیزی در فرانسه، راست افراطی را مدافع لائیسیته کرد

نگاهی به زندگی، افکار و مبارزاتِ سودابه و بیژن جزنی – بخش سوم و آخر

درباره تشکیل کمیته سراسری برگزاری تجمع اعتراضی هفت ژوئن در ژنو

پرسش از مسلمانان حاکم: برای چه ایران مخفیانه از رژیم ارتجاعی سوریه حمایت می کند، آنجا می جنگند، کمک …

فلسطین: چگونه شد که از طرف خیر، به طرف شرّ تاریخ رفتیم؟

قدردانی برلین از خدمات فرهنگی عباس معروفی

فروید واقعاً در مورد صهیونیسم چه فکر می‌کرد؟

ملاحظاتی دلوزی در اخبار اعدام‌ها و سیاست نکروپولتیک جمهوری اسلامی

مکث: دفاع سلطنت طلبان از نسل کشی اسرائیل در غزه، سرکوب جنبش دانشجویی امریکا و ترامپیسم

نظریه‌های انباشت، بحران و سقوط ناگزیر سرمایه در نزد مارکس و لوکزامبورگ

علی صدارت-آیا من «از محنت دیگران بی‌غم» هستم؟

گفتگو با علی جوادی استاد دانشگاه در کالیفرنیا درباره عروج جنبش دانشجویی در امریکا

جنبش دانشجویی علیه نسل کشی، دمکراسی امریکایی و سوء استفاده رژیم فاشیست ایران

صدارت- تکیه بر حقوقِ به‌هم پیوسته، مخرج مشترک راه حل معضلات، تجاوز به حقوق و تبعیض، مخرج مشترک بحرا …

صدارت- نقش نظامیان در سرنوشت ملت‌ها

آنایز: اهمیتِ تاکید بر تشکل یابی مستقل و سازماندهی سراسری در اول ماه مه امسال

درباره کنترل کارگری، تراب ثالث

معرفی برخی از جنایتکاران و آدمکشان معروف حکومت دینی جمهوری اسلامی ایران

پژاک هفتمین کنگره ی خود را با موفقیت برگزار کرد