بایگانی

«بانک‌های سوخته» از چه حکایت می‌کند؟

گفت‌وگوی دائمی خداباور و خداناباور؛ در امکان، ثمربخشی و ضرورت

محسن نامجو و خط کشیدن دور ایران

حق به شهر حق به مرکزیت است

من، سوژۀ فلسفی: منِ (دروغین)، سوژۀ (خیالیِ) (اسطورۀ) فلسفی

قانون اساسی، از مشروطه تا آینده

علم اندیشیدن

از نظریه‌ی ارزش مارکسی چه‌ می‌توانیم بیاموزیم؟

لبنان 2019

جزوه: تحلیلی مارکسیستی از سرمایه‌داری لبنان و اعتراضات ۲۰۱۹‎

علیرضا مناف‌زاده: مفهوم ایران − دو وبینار

نگاهی به رساله “ادبیات چیست؟”از ژان پل سارتر

گردهمائی روان‌شناسی مارکسیستی: پارادایمی پژوهشی که زمان آن فرا رسیده است

«ای قوم به حج رفته… بیایید بیایید»! (در پاسخ به آذرخش)

‏از دیو دَد ملولم و انسانم آرزوست

روشنفکران و کارگران

مرزهایِ اندیشه

تاملات فلسفی پیرامون خدمت سربازی

گفتگوی رادیو پیام آزادی با امیر کیانپور درباره پدیده “روح الله زم”

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت -۳-بررسی و نقد نظریه سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و ایدئولوژی

«مسأله شرّ» اسلامی

‍ نگاهی به نمایشنامه شیطان و خدا از ژان پل سارتر

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت -۱-بررسی و نقد نظریه سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و ایدئولژی

اتنیکی یا ملی؟ مروری بر یک مقوله جدل‌آمیز

روش شناسی مارکس و کار پایه اقتصاد سیاسی مارکسی

اندر نمک به زخم پاشیدنِ اکبر گنجی در خصوصِ روژاوا

نگاهی به نمایشنامه گوشه نشینان آلتانو، از ژان پل سارتر

تکفیر مؤمنان (در پاسخ به آذرخش)

دعوت نامه

یه شب مهتاب (شاملو, منفردزاده, فرهاد)

ریشه‌های شرم از بدن در اقلیت‌های جنسی ـ آزیتا دوستی