بایگانی

پان اسلاویسم و جنگ کریمه / فریدریش انگلس

دین،- از تونل وحشت، تا راهرو مرگ

هایدگر فیلسوف هستی ستیز (۱۴)

روایت‌گری عقل

لنین و دگردیسی قطعی کمونیسم مارکس*

آرمان “نان کار آزادی” و ایده‌ی “حکومت شورایی”; درنگی بر “حکومت شورایی” از منظر دان …

وضعیت ما

زمانی که امید به مانع تبدیل می‌شود

دانش و اعتقاد

صدارت – مشارکت مردمی و خشونت‌زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران-جلسه ۱۴

جهان و بحران زایشی که بربریت و رهائی در دوسوی آن صف آرائی کرده‌اند! (بخش اول)

هایدگر فیلسوف هستی ستیز (۱۳)

هایدگر فیلسوف هستی ستیز (۱۲)

آیا محمّد پیامبر بود؟

آیا محمد پیامبر بود؟(تحلیل روانشناسی رفتاری – قسمت دوم)

میانمایگی: رساله‌ای انتقادی در باره فرهنگ، سیاست و زندگی

امتناع از اندیشیدن در مارکسیسم روسی؛ نظریه‌ی مارکسی و جنگ اوکراین

آقای “چوخ بختیار” یک کارمند خوشبخت

دولت علیه دولت

هایدگر فیلسوف هستی‌ ستیز (۱۱)

جنگ اکراین: پرده دیگرى از نمایشنامه هولناک سرمایه‌دارى جهانى براى بشریت

 هومانیسم – انسان‌دوستی، انسان‌گرایی، انسان‌محوری

هایدگر فیلسوف هستی‌ ستیز (۱۰)

زبان در عرصه عمومی؛ ابتذال شری‌ها یا محور مقاومتی‌ها

سرمایه‌داری نظارتی و شیوه‌ی جدید انباشت سرمایه

ستمدیده و ستمگران – سوءرفتار سیستماتیک با مردان

دوستان، اثر جری وایس (Jerry Weiss)، ۲۰۰۳ − منبع: ویکی‌پدیا

از فلسفه‌های دوستی تا دوستی زمینشهری

سوسیالیسم بدون مارکس

چرا مسلمان نیستم – قسمت سوم: جنگ و جنگ طلبی در اسلام

آیا محمد پیامبر بود؟ (تحلیل روانشناسی رفتاری – قسمت اول)

به یاد عزیزانی که ماه‌های اخیر از دست دادیم! (با نگاهی به فلسفه زندگی و مرگ در اشعار ناظم حکمت)