بایگانی

برنامهء حکومت شورایی برای کردستان

برداشتن موانع اداری از سر راه ایجاد اشتغال در ایران (قسمت سوم) – دکتر کورش عرفانی

”حقوقِ بشر”گرائی و از توان اُفتادگی ایدئولوژی انقلابی

الهیات رهایی یا رهایی امر مقدس

کلماتی چند اندر باب “وضع انقلابی”, یا “موقعیت انقلابی” از ولادیمیر ایلیچ

حاشیه‌نویسی‌ای بر گفت وگوِ روشن‌فکرانه‌ی مصطفا ملکیان و کریم سروش

کدام مومنی؟ 

مارکس پس از کورنای

سکولاریزاسیون دین حکومتی در ایران

هگل و نقد اقتصاد سیاسی

شرق به آسمان نظر دارد و غرب به زمین

لیبرالیسم: ابعاد،مولفه ها و تعاریف

‎⁨آن چه رژیم کنونی بر سر ایران آورد – ⁩کورش عرفانی – ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

کتاب جنبش معلمان، آرشیوی نقادانه از ۱۳۹۹-۱۳۰۰

نمایی از جنگ سی‌ساله

در اعاده حیثیت از جنگ

کوانتای فضا و زمان

سلیمانیه، دورنمای بهشت لاس وگاسی یا جهنم آشویتسی

آن سوی دولت — آن سوی کشور (در باره فایل صوتی ظریف)

مثل روییدن گل‌های وحشی در شکاف پیاده‌رو

لوئی فردینان سلین، افسانه ادبیات و حقیقتِ تاریخی

امیر حسن‌پور: شورش دهقانان مُکریان در سال‌های ۱۳۳۱-۱۳۳۲، انتشارات ایران‌نامگ، مطالعات ایرانشناسی دانشگاه تورنتو، ۲۰۲۱

معرفی کتاب: شورش دهقانان مُکریان در سال‌های ۱۳۳۱-۱۳۳۲؛ پژوهش امیر حسن‌پور

گرامشی و تئاتر در قزوین

حزب توده در داوری پژوهندگان تاریخ

نظریه «دولت‌های غارتگر» چه نسبتی با سرمایه‌داری واقعا موجود دارد؟

قدرت و رابطه‌هایِ قومی (اتنیکی)

اهمیت پرسشگری در ایجاد تحول تاریخی در ایران (قسمت پنجم) – دکتر کورش عرفانی

مافیای دانش و دانشگاه: نگاهی به رابطه علم و قدرت در کشورهای توسعه یافته و در ایران

رضا پهلوی (Reza Pahlavi by Gage Skidmore. Licensed under CC BY-SA 2.0)

چند اتفاق ساده

در رجعت به مارکس

هانا آرنت ”انسان مدرن چون غولی نابیناست”