بایگانی

جستاری در پدیدارشناسی انقلاب

کانون ره‌آورد برگزار می‌کند: «خشونت، فرهنگ و سیاست در ایران» با حضور رضا کاظم‌زاده

شعر بی نام

علل اجتماعی و سیاسیِ به قدرت رسیدن جریان اسلامی در انقلاب ۱۳۵۷ ایران

نهاد قانونگذاری بریتانیا و اتهامات غیرحقوقی شادی صدر

اقدام نمادین: دیدارپمپئو ومسیح علی نژاد. سیامک نادری

سیاست بی اخلاق و اخلاق بی سیاست

زمینه های اجتماعی انقلاب ۱۳۵۷ ایران

چهل تا 22 بهمن!

رزا لوکزامبورگ و مبارزه برای سلامت

بیژن جزنی: به‌سوی نظریه‌یِ دموکراتیکِ جبهه‌ی رهایی‌بخش

با انقلاب 57 چه چیزهایی را باختیم؟ شرکت در یک برنامه تلویزیونی (محمد شوری)

سعید سلطانپور

روشنفکران در انقلاب

مارکسیسم و شبح هابز

پایان مارکسیسم ارتدوکس

مناظره و گفتگو پیرامون آینده ایران در آستانه چهل سالگی انقلاب ایران

دریغا که اسپینوزای ایران بی یار و یاور است

«نگاهی به شاه»کار میلانی

از سرمایه‌داری ایران تا سرزمین عجایب روشنفکران

شیوه‌های مهار غرایز در زیست جمعی

قتل‌های حکومتی در جمهوری اسلامی به روایت آمار؛ نام‌هایی که فراموش نمی‌شوند

اندیشه‌ی ارتجاعی (بحث عقلانیت مدرن در مناسبات فکری-فرهنگی ما)

مدخلی بر «جریان شناسی ایدئولوژیک» اپوزیسیون

تَرس هایِ دیکتاتوری

آیا تعامل محمدرضاشاه با روحانیت، اجتناب ناپذیر بود؟

ریش‌خند عقلانیت سیاسی از نیچه تا عالی‌جناب گروفاس

کافکا مقلدان را پشت در گذاشت

ولایت فقیه مانع تابو شکنی حوزه و پویایی اجتهاد شده است!

ولایت فقیه مانع تابو شکنی حوزه و پویایی اجتهاد شده است!

بیانیه کنفرانس نیروهای چپ و کمونیست در کردستان: “سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت شورایی وظیفه فوری ما است.”

Stand with Rojava, oppose Turkey’s war