بایگانی

دبیر را خاتمی خراب کرد

مسعودرجوی و صدورحکم “مبارزه مسلحانه” بعد از۴۳سال شکست روزانه این تاکتیک-استراتژی ضد بشری

آیا اعضاء مجاهدین سرمایه اند، یا قربانیان مغزشویی فرقه ای که بعد از رهایی از آن فرقه نیازمند درمان …

سخنی با حامیان قدیمی و تازه سلطنت

شــــــــــــــروع یک پـــــــــایان!؟ درجهان چه میگذرد. سردرآوردن از لاک روزمرگی.

مردمان ایران در آچمز اباطیلی ها و انحطاط ها و تحریم اجنبی و داخلی، و راه خروج از این آچمز چیست؟!، به …

مراسم کارزار ونکوور به مناسبت یادمان، شنبه ۲۳ سپتامبر

تاکسی‌نوشت

توصیه ای به مسلمانان و اسلامگرایان: مسلمانان نباید حکمرانی کنند، چون در طول تاریخ حکمرانان خوبی نب …

در «خط سبز» چه اتفاقی در حال وقوع است؟

در مورد موج کودتاهای نظامی در آفریقا

درباره مشکوک الحالان ضد حقوق بشری

آیا معنویت، بدون خدا ممکن است؟

پدیدارشناسی “ایرانشهری” به مثابه ایدئولوژی

بحثی در باره اسلام و دین اجباری، شیعه شدن اجباری، نماز اجباری، حجاب اجباری

حقیقت کنسرسیوم توسعه ایران زمین و اپوزوسیون های ایرانی

پرسش: چرا در لایحه حجاب و عفاف اشاره ای به خانه های عفاف(فاحشه خانه های اسلامی) نشده است؟

نمایش و بررسی فیلم تاب مستندی از زندگی و مرگ صمد بهرنگی به کارگردانی پویان شاهرخی

وحشت سپاه پاسداران از گسترش کانون‌های شورشی در ایران

تکرار شکست مردم ایران در مقابل ج.؟!، چه کسانی و چقدر خیانت کردند در شکست دادن جنبش مهسا…؟

جنبشی که می رود شکست بخورد/صبر شادمانه با عدالت جنسی ممکن می شود /چرا حکومت با روشنفکران برخورد نمی …

حملات هم‌راستای دول حاکم علیه بخش‌های کردستان وارد مراحل خطرناکتر شده

دیالوگ هفته: ارزیابی نخستین سالگرد خیزش انقلابی ژینا

صدارت- ترازنامه اولین سالگرد مهسا: موفقیت و تواناتر شدن مردم، افزایش ترس و بی‌قدرتی و  تزلزل قدرت‌ …

آیا با پیروزی خیزش زن و زندگی و آزادی- جنبش مهسا- جنبشی دیگر نیاز است؟ (بخش ۲)

چگونه ایرانیان بزور شیعه شدند؟

اسلام با ایران چه کرد؟

آیا با پیروزی خیزش زن و زندگی و آزادی- جنبش مهسا- جنبشی دیگر نیاز است؟

جنبش کارگری، خیزش انقلابی ژینا و بدیل سوسیالیستی – میزگرد ششم

بن‌سلمان

آیا بحران مهلک رژیم جمهوری اسلامی را رها خواهد کرد؟