بایگانی

دختری ۹ ساله و ۵ سال تحمیل زندان امنیتی و سیاسی

مه 1968 دیگری در راه است یا از آن فراتر می‌رویم؟

نکاتی چند پیرامون فاصله افتادن بین مصاحبه ها و مسائل و چشم اندازپیش رو

حکم بهمن ورمرزیار بنا بر فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی

یادگاری از چکمه های ستم رضا خانی

پاسخ به غیبتِ چپ یا تکه دوزی سنتی؟

غزل زمانه – سعید سلطانپور

«دولت و انقلابِ» لنین

کتاب فروشی ها یکی یکی کباب فروشی می شوند.

عقب ماندگی اقتصادی کردستان و اعتصاب کسبه و بازاریان

To Khamenei, Iran’s Leader

شعر “پنجره”

محمدرضا شالگونی: درباره “حزب چپ”، جامعه و دولت، انقلاب و مسائل دیگر

Нигоҳ ба оянда. Баъд аз 30 сол бо Тоҷикистон чӣ хоҳад шуд?

رویکردی به تبار شناسی خلقت انسان در قرآن

ارزش، سوسیالیسم و پیش‌داوری

نیم درویش صورت و پرورده ی نعمت بزرگانم

متاکاپیتال؛ کاشف آخرین تناقضات سرمایه داری

ذهن باز، کلید رهایی از تعصب کور

مصدق السلطنه و تبانی برای ترور نخست وزیر

علم دینی و اقتدار سیاسی

قلبِ نامرئیِ حجاب

خوشامد گویی جان اف کندی به شاهنشاه و شهبانو

پایتخت 5 و بودجه داعش وطنی

زنان و جنسیت در تجربه شوروی

نقد آنارشیسم

سرنوشت تاجر ونیزی در حکومت انسانی

با جوک‌ های قومیتی، تیشه بر ریشه‌ ی خود می‌ زنیم برای ثانیه‌ ای خنده و لودگی

از آگاهی کاذب تا انتزاع مادیت‌یافته

وارستگی در زندگی مومنانه!!!