بایگانی

جایگاه و توان چپ

نامه‌ی سر‌گشاده‌ در‌باره‌ی جنبش «جلیقه‌ زرد‌ها» نوشته‌ی ژان‌کلود میشه‌آ

جنگ سراسری طبقاتی برای مطالبات معیشتی، بر پایه شعارهایی نظیر “نان، کار، آزادی، اداره شورایی”

Internationalist Commune of Rojava in solidarity with Gilets Jaunes

یک پیروزی را به تدارک پیشروی بعدی تبدیل کنیم

شب گذشته با یورش نیروهای امنیتی تعدادی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز در خانه هایشان بازداشت شدند.

🍂به “کانال حامیان بهنام ابراهیم زاده” بپیوندید!

«توانا» بود هر که «کلاش» بود

جرم سیاسی چیست؟

چرا رئیسی درفلاکت واستیصال مدعی است حکم قتل نداده است؟ سیامک نادری

نیم‎نگاهی به مقاله‎ی «غیبت ترجمه و تأثیر آن بر وضعیت اندیشه‎ی مدرن در افغانستان»

رانندگان زندانی باید فورا آزاد شوند! ما از مبارزه و اعتصاب برحق رانندگان حمایت می کنیم!

غزلیات حافظ با صدای احمد شاملو

خوش آمدی رفیق!

اسماعیل بخشی آزاد شد، مبارزه برای آزادی دیگر زندانیان سیاسی ادامه دارد

21 آذر

تجربه فرقه دموکرات آذربایجان

تحلیل و بررسی نفس در آرای نجم‌الدین رازی و ابن سینا

خبر فوری – بازداشت بهنام ابراهیم‌زاده

جمهوری اسلامی از سایۀ خود نیز درهراس است

اساس دولت بااساس

درباره اعتراضات فرانسه: پایان جهان؟

رضا پهلوی وارث چیست؟

شکنجه معلم شجاع و زندانی سیاسی ارژنگ داوودی و شکستن پاهای وی در زندان مرکزی زاهدان

پیشروی جنبش کارگری در گرو همگامی وهمبستگی جهانی است

عدالت, رهایی, ادارهء شورایی

نقشه ی راه برای رسیدن به آزادی و دموکراسی بدون خشونت

رمانتیسیسم سیاسی در ایران 

تضاد و فراتعیین‌کنندگی

زندگی در خدمت پول

اراسموس، منادی عقلانیت، جهان‌میهنی، رواداری دینی و صلح