بایگانی

سکولاریسم و نواندیشی دینی

یک مرز چیست؟

محمد مجتهد شبستری

شبستری و راه و رسم سقراطی

بینش تراژیک و اِشیل

همنشین بهار: زلزله کرمانشاه و پرسش ایوب

سدی آتشین برابر کاتالونیا

بیشماران افسوس!

چپ و یهودی‌ستیزی: تاملی بر یک کارنامه ناخوشایند

جواد طباطبایی − محمدعلی مرادی

ایستاده بر مدار ایدئولوژی و پیکارجویی − درباره جواد طباطبایی

پیرامونِ فیلمِ “شش روز” (6days)

ساختمان پلاسکو و معماری مدرنیته متأخر در ایران

مهم_درباره جنگ آینده با ایران، ایده بستن بی بی سی دیدگاهم به مصدقیا و چپ .نوفل لو شاتو دو و پاسخ به پرسش شما.در فیس بوک زنده

ثبت نام دوره ۲۰۱۸ ایران آکادمیا آغاز شد!

رقابت بر سر آخرالزمان نگاهی به کشمکش جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل

پس شما خوشبختید

چگونه می‌توان از همبستگی به وفاداری رسید

تحلیل تمدنی اقلیم کردستان بر پایه مانیفست مکتب ایرانزمین

در ستایش و نکوهشِ وگانیسم

آیا مذاهب اصلا بنیانگذاری داشتند؟

نتانیاهو، تجزیه طلبان کرد و تناقض در مورد ایران باستان

استقلال اقلیم کردستان عراق-انالیز جامع از دیدگاه های تاریخی، تمدنی ، سیاسی ، استراتژیک ،حقوق بین المللی و حقوق بشری

متن شماره ی پنجاه و نه از کتاب دیل گپ

“کوروش سواری! دکان یا شارلاتانیزم ؟وظیفه ماها که دور از آرامگاه کوروش هستیم

نسبت دین و سیاست و حکومت

سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!

متنی از کتاب دیل گپ – شماره ی 18

متنی از کتاب دیل گپ – شماره ی 17

متنی از کتاب دیل گپ – شماره ی 16

متن شماره‌ی ۴۵ از کتاب دیلِ‌گپ

متن شماره‌ی۴۴ از کتاب دیلِ‌گپ