صفحه‌ی ویژه‌ی

سعيد سيل آبادي

انتشارِ نوشته هاي من در تريبون زمانه، به معني موافقت يا تاييد نظرات و ديدگاه هاي ساير نويسندگان تريبون زمانه نيست.

آخرین مطالب :


زن سالاريِ ممنوع!


پژوهنده را راز با مادر است؛ روانكاوي داستان ضحاك


در دفاع از روشنفكري چپ;” مردم ابله اند”


ليبيدويِ سوگوار


پشتِ صحنه ي نمايشِ اسيد پاشي


مهديه گلرو از زندان نمي ترسد!!


باورتان مي شود؟


تيزآب سلطاني، پروژه ي بازگشت به انقلاب


مجلس، خانه ي اسيد پاشان است


حمايت از اسيد پاش ها، طرح ننگين مجلس است


ماستمالي


اسيد پاش ها دستگير نمي شوند


اسيد پاشِ شهرِ من


ديالكتيكِ مُد


خاتمي از چه نگران است؟!


اسناد ساواك دروغ بود؛ مكارم شيرازي!!


پشت پرده ي روابط تركيه و داعش


ارباب نامه


تحصن درويشان، مقاومت فقيهان


آچماز ايران در شطرنج خزر؛ در حاشيه ي اجلاس سران كشورهاي كرانه ي درياي خزر


خدايان به سيتي مال ها كوچ كرده اند!


مادر من هم فيسبوكي شد!!


چرا حسن روحاني دروغ گفت؟!


پنداره ي مقدس


عبور ممنوع!!


جنگ، رقابت براي مالكيت است!!


عشوه ي فمينيستي


شعري براي كوباني

آخرین نظرات توسط نویسنده سعيد سيل آبادي

    نطری یافت نشد.