صفحه‌ی ویژه‌ی

avestaalirezaei

آخرین مطالب :


سورْنای فقیرانه_ اوستا علیرضایی


اوستا علیرضایی: جعل برسازنده‌ی تاریخ در موزه‌ی عبرت


کالاشدن ذهن انسان دانشگاهی در پروژه ققنوس


اوستا علیرضایی_ فراموشی کارنامه‌ی جنایتکاران یعنی تأمین «جاودانگی» ساختمان شرّ


بدن‌های پاشیده در خیابان


شمایل‌شناسی شرّ در مشهد


اینجا حومه‌ی جهان است.


افول کتابخوانی ناشی از تضعیف طبقه متوسط است


آزار زنان در اسلام عربستانی و اسلام ایرانی


دوشیزگان باغ لیمو؛ آینه تمام نمای مشکلات جامعه زنان


قتل ستایش، عدالت اجتماعی و جنون آنی


انسان‌ولایی فرآورده‌ی استبداد دینی است.


اکبر گنجی آدرس درستی نمی‌دهد.


در انتخاب کتاب‌ها وسواس باید داشت.

آخرین نظرات توسط نویسنده avestaalirezaei

    نطری یافت نشد.