نگاه دقیق‌تر به آنچه در اوکراین می‌گذرد – بخش سوم: اوکراین

اکراین با مساحتی تقریبا یک سوم و جمعیتی نیم برابر ایران، سرزمینی بس حاصلخیز (خاک سیاه اکراین) و سرشار از معادن و منابع کم نظیر، میتوانست پس از جدا شدن از«اتحاد شوروی» ، و بر پایی یک نظام سازنده و دموکراتیک اقتصادی واجتماعی ، به یک قطب بالنده در شرق اروپا، همانند جمهوری چک، تبدیل شود۰