پیامبران خشونت و جامعه مدنی / جواد موسوی خوزستانی

مدرسه فمینیستی: در آستانه «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان»، یک بار دیگر مجالی برای تبادل نظر و گفتگو به منظور شناخت راهکارهای عملی مقابله با شکل‌های مختلف بروز خشونت به وجود آمده است. … ادامه خواندن پیامبران خشونت و جامعه مدنی / جواد موسوی خوزستانی