هایدگر فیلسوف هستی ستیز (۱۲)

از سوی دانش آموختگان حمایت از هیتلر به طرق مختلف صورت می گرفت، از جمله از طریق گردهمآیی و تظاهرات. یکی از سخنرانان این گردهمآیی هایدگر بود…