ffکمپین جهانی جلوگیری از نقض حقوق کودکان و صدور حکم اعدام برای کودکان

هموطنان عزیز ما نیازمندیم به یاری شما در جهت اطلاع رسانی و پیشبرد هدف خود ، ما امروز دست در دست هم باید با دیکتاتور مبارزه نماییم برای تامین آینده ای بهتر برای فرزندانمان از همین امروز شروع نمایید ، لطفا گزارشات مستند و عکس های تهیه کرده خود در زمینه نقض حقوق کودکان ، کودکان کار ، کودکان متهم،زندگی روزمره کودکان در ایران و همچنین نقض حقوق کودکان پناهجو در خارج از ایران را برای ما به آدرس پست الکترونیکی های زیر ارسال فرمایید تا کمپین جهانی جلوگیری از نقض حقوق کودکان، و صدور حکم اعدام برای کودکان را گسترش دهیم و حامی کودکان عزیز باشیم .

The international campaign to prevent violations of children’s rights and the death penalty for children.

Dear Defender Of Children’s Rights,

Please prepare your photos, The field of children’s rights, Working children,Children imprisoned, The daily life of children on Iran, It also violates the rights of Childrens refugee Abroad Please send us the following e-mail address To expand and support of children.

Email:

Childrenrightscampaign@Gmail.com

mo.a.khalili@Gmail.com

Mohammad ali Khalili

Human Rights lawyer

04.03.2015