اکنون حدود 3 سال و اندی از زمان بازداشت و حصر خانگی بدون تفهیم اتهام و محاکمه آقایان موسوی و کروبی سپری شده است و جمهوری اسلامی به جهت این اقدام فاقد وجاهت قانونی بارها از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل و سایر مجامع مورد بازخواست قرار گرفته و هر بار به نحوی سعی نموده از پاسخ گویی به موضوع حصر طفره رود.

النهایه با توجه به نزدیک شدن زمان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه مارس 2015 و امکان صدور قطعنامه بر علیه جمهوری اسلامی وهمچنین با در نظر گرفتن قطعنامه صادره اخیر بر علیه جمهوری اسلامی در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل دیروز محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در اظهاراتی بیان داشته که آقایان موسوی و کروبی بزودی ( پس از حدود 4 سال ) محاکمه خواهند شد و نتایج آن از طریق رسانه ها به اطلاع عموم رسانده خواهند شد که این جملات اشاره صریح به محاکمه غیر علنی در محکمه ای غیر صالح با رسیدگی مغرضانه دارد و از طرف دیگر به فرض شروع محاکمه ایشان، این مدت زمان طولانی حصر ایشان حدود 3 سال و اندی فاقد وجاهت قانونی بوده و از موارد اقدامات خودسر بدون دستور قضایی و بازداشت غیر قانونی است که ابتداً باید به این موضوع رسیدگی گردد و عاملان آن مورد مجازات قرار گیرند ، مطابق قوانین آیین دادرسی کیفری،اساسی و مجازات اسلامی جمهوری اسلامی متهم را نمی توان بدون تفهیم اتهام و محاکمه در دادگاه صالح بیش از 24 ساعت بازداشت نمود!!

البته با توجه به اظهارات جالب و من در آوردی همین سخنگو در خصوص پرونده امید کوکبی، قانونی تلقی نمودن این مدت حصر از جانب جمهوری اسلامی نیز دور از انتظارنمی باشد!!؟

جمهوری اسلامی اکنون با توجه به اوضاع اقتصادی و سیاسی خویش در جهان به بن بستی غیر قابل انکار رسیده و سعی بر آن دارد اقدامات فاقد وجاهت خود را موجه جلوه دهد که بعید بنظر می رسد.

محمد علی خلیلی

وکیل پایه یک دادگستری

06.01.2015

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)