سعيد سيل آبادي
،،،،،،،،مي گويند دستگير كرده ايم، بلافاصله مقام ديگري مي آيد و مي گويد هنوز دستگير نكرده ايم. يكي از سرنخ ها حرف مي زند يكي از دستگيري ” گوش برهاي محل”، انگار كك توي تمبان شان افتاده باشد. فقط دور خودشان مي پيچيند و آنجاي شان را مي خارانند. سر انجام مردم به خيابان ها ريختند كه تكليف شان را روشن كنند. همه مي دانند اسيد پاش ها از كجا خط گرفته اند و زير چتر حمايتي چه كساني هستند اما نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي، نشاني هاي عوضي مي دهند كه مردم را سردرگم كنند. پافشاري مي كنند ” آلتِ جرم ” را از زيرِ قبايِ ” دلواپسان ” ولي فقيه و امامان جماعت و جمعه و نيروهاي حزب الهي بياندازند توي زمينِ يك مشت كيف قاپ و جيب بر و معتاد. يك مشت آدم مفلوك و آسمان جل كه از بركتِ همين نظام اسلامي به اين روز افتاده اند. بعدش هم ،لابد از ميان همين ها چند نفر را به عنوان اسيد پاش عٓلٓم مي كنند و دوباره بر طبل مظلوم نمايي نظام شان مي كوبند. اين سناريوي نخ نماي حكومت از سي و پنج سال پيش تا امروز است. حكومت نمي تواند و نمي خواهد فرش را از زير پاي خودش و وابستگانش بكشد و موجب سرنگوني خودش شود. در قضيه ي قتل هاي زنجيره اي ديديم كه چطور همه چيز را بارِ سعيد امامي كردند و او را در زندان، ” واجبي ” خوراندند. در اتفاقاتُ كوي دانشگاه هم فقط، يك سرباز بدبخت را به جرم سرقتِ ماشين ريش تراشي مجازات كردند. در اتفاقات بعد از سال هشتاد و هشت هم كه اعترافاتِ اجباري تلويزيوني نشان مان دادند اما نگفتند چي كسي از روي پايگاه هاي بسيج به زن و بچه هاي مردم تيراندازي كرد. اين حكومت سال هاست كه با همين دودوزه بازي ها و پول نفت مملكت دارد بصورت حرفه اي و سيستماتيك در ايران و سراسر دنيا آدم مي كشد ولي تا امروز دم به تله نداده است حالا محال است بخاطرِ چند تا اسيد پاشي، مشتش را وا كند و اعتراف كند. طي اين سي و پنج سال چند بار ديده شده كه از دهان حكومت بشنويم فلان نماينده ي ولي فَقِيه يا امام جمعه و دارو دسته اش را محاكمه كرده اند؟!! بي جهت نبايد به اينها دلخوش بود مخصوصن كه سناريوي اسيد پاشي را از قبل آماده كرده اند اما اعلامش نمي كنند. در اين اوضاع و احوال ملتهب امكان پذيرش مردم كم است و نمي شود ناگهاني يك آدم مفلوكِ بي كناه را جلو بيندازند و به مردم بقبولانند كه مجرم را گرفته اند. مردم نگاهشان به آن بالاهاست به دست هاي نرم و سفيد و عرق كرده ي زير قباها نه به دست هاي چرك مرده ي چندتا معتاد و ولگرد. ولگرد را چه به اين كارها. اسيد پاشي به صورت “چند، نه يك نفر ” جنايتِ سازماندهي شده است و پوشش و تامين مي خواهد. مكر نديديد مجلس همزمان طرح حمايت و پوشش امنيتي ” دلواپسان حجاب و آمران به معروف و ناهيان از منكر ” را در دستور كار خود قرار داده است؟؟!! اينها را مي خواهند مطابق مصوبات مجلس، تحت حمايتِ قانوني در بياورند و به كارهاي ننگين شان پوشش قانوني بدهند چون دولت جديد با شعار قانون گرايي، مانع از فعاليت رسمي شان شده بود. با تصويب طرحِ ننگين حمايت از اراذل و اوباش حكومتي در مجلس فرمايشي، حريم خصوصي جامعه را هدف گرفته اند. حريم خصوصي مردم به ويژه زنان را در پستوي خانه ها محصور كرده اند. نه اتومبيل امن است و نه حياط و بالكن و راهروي خانه ها. بي جهت نيست كه اسيدپاش ها قبل از تصويبِ طرحِ ننگين مجلس، دخترانِ أصفهاني را توي اتومبيل هاي شخصي شان مورد هدف قرار داده اند. اين جنايت در راستاي تاييد همان طرح مجلس است كه داخل اتومبيل هاي شخصي را از حوزه ي خصوصي جامعه خارج كرده است. پيام مجلس را پيشاپيش، اسيد پاش ها به اطلاع مردم رسانده اند!!! هدف يك چيز است، خانه نشين كردن زنان. همان چيزي كه تفكر پدرشاهي دين سالار ديرزماني است براي زنان ايراني دنبال مي كند. حكومت دنبال دستگيري خودش نيست وگرنه نشاني ها و سرنخ ها فراوان است. به جاي دستگيري چندتا مفلوكٍ معتاد و گوش بر و تيغ زن كه عالي ترين مرجعِ امنيتي كشور با افتخار آن را اعلام مي كند، بهتر است سر نخ ها را از روي پيامك هايي بگيرند كه روزنامه نصف جهان در تاريخ٢٧ مهر از آنها به عنوان پيامك هاي دلهره آور نام مي برد.همان ها كه خشك شدن زاينده رود را بخاطر بد حجابي زنان مي دانند و خود را مكلف به برخورد با بدحجابان. اصلن چرا راه دوري برويم. نيروهاي امنيتي اگر صداقت دارند بروند سراغ همان ” دلواپساني ” كه مانع دفن ريچارد فراي در اصفهان شدند و بطور ” خودجوش ” دلِ فرهنگ دوستان نصفِ جهان متمدن را سوزاندند. همان ها كه با وقاحت تمام به آرامگاهِ پروفسور پوپ و همسرش حمله كردند. عكس شان هم به وفور در اينترنت در اختيارتان است. از آنها بازجويي كنيد مي رسيد به فرشي كه زير پاي خودتان است!!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)