سعید سیل آبادی
،،،،،،،،،،آیت الله مکارم شیرازی فتوا داد انتشار اسناد و اطلاعات خصوصی افراد حرام است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه ی خبر، مکارم شیرازی عصر چهارشنبه در دیدار مدیران مرکز اسناد انقلاب اسلامی در قم گفت :” نباید هرآنچه در اسناد ساواک آمده به عنوان یک سند قطعی حساب شود؛ گاهی در برخی نوشته ها مطالبی را آورده اند در حالی که آنها تقوایی نداشتند و گاهی برای تبرئه خود این مسائل را می نوشتند.” وی اگر چه از سند مشخصی حرف نزد ولی این دیدار برای جلوگیری از انتشار یکی از اسناد ساواک بود که در اختیار مرکز اسناد انقلاب اسلامی قرار دارد. مکارم شیرازی گفت گزارش های ساواک اگرچه به نفع من بود ولی دروغ بود. وی همچنین به موضوعی در ارتباط با انجمن های ایالتی و ولایتی اشاره کرد و گفت:”: مرحوم فلسفی پس از ماجرای انجمن های ایالتی و ولایتی به قم آمدند که نزدیک انتخابات مجلس چهاردهم بود که ایشان گفتند که با این مراجع تماسی بگیرید که آیا من درباره انتخابات سخن بگویم یا خیر و اگر بگویم در چه حوزه ای : زیرا اگر صحبت کنم در چه حد صحبت کنم : به همین دلیل است که موضع گیری ها در خصوص موارد مختلف درجاتی دارد که باید این منابع وجود داشته باشد.” بر اساس إسناد و گزارش های ساواک، محمد تقی فلسفی به نمایندگی از علمای مخالفِ تصویب نامه ی انجمن های ایالتی و ولایتی که در سال ١٣۴١ به تصویب دولت اسدالله علم رسیده بود، سخنرانی می کرد و از طرف علمای قم موظف شده بود نظرِ سایر علما را نیز در مخالفت با قانون مذکور جلب کند.آیت الله خمینی پیشرو جمعی از علما و روحانیون و بازاریان بود که با قانون انجمن های ایالتی و ولایتی مخالف بودند. یکی از مفاد این قانون ” حق رأی زنان” بود که آیت الله خمینی و جمعی دیگر از روحانیون ایران،آن را بر خلاف شرع اسلام می دانستند. اعتراضات علمای مخالف، سرانجام به لغو مصوبه ی مذکور انجامید و این اولین موفقیت کار جمعی علمای شیعه در مخالفت با شاه، به نهضتِ روحانیون شهرت یافت. درک این موضوع که آیت الله مکارم شیرازی و دیگران چه نقش و مقصودی در نهضت روحانیون به رهبری آیت الله خمینی داشتند، بستگی به انتشار آزادانه ی اسناد و گزارش هایی از ساواک دارد که در اختیار مرکز إسناد انقلاب اسلامی می باشد. مشروط بر آنکه انتشار این اسناد،مطابق فتوای مراجع حرام نباشد!!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)