سعيد سيل آبادي
،،،،،،،،،در حاليكه هزاران زن و مرد و كودكِ كرد در منطقه ي كوباني در مجاورت مرز تركيه كشته و آواره شده اند و كوباني در محاصره ي نيروهاي حكومت اسلامي داعش قرار گرفته است و علارغم تظاهرات كردهاي تركيه و اعلام آمادگي آنها براي كمك به كوباني، دولت تركيه نه تنها از مقابله با داعش خودداري مي كند بلكه همچنين از پيوستن كردهاي تركيه به كوباني جلوكيري مي كند. اين در حالي است كه دولت تركيه بارها نگراني خود را از تخريب مقبره ي سلطان سليمان عثماني كه در ٢٥ كيلومتري مرز تركيه در نزديكي شهر راقه ي سوريه قرار دارد، اعلام كرده است. يكي از شرايطي كه تركيه براي مقابله نظامي با داعش از غرب مي خواهد تشكيل منطقه ي حائل در مجاورت مرزهايش با سوريه تا شعاع ٢٥ كيلومتري است يعني دقيقن تا شهر راقه و مقبره ي سلطان سليمان عثماني. دولت تركيه سعي دارد از اوضاع آشفته ي سوريه و جنايت داعش در منطقه نهايت سوء استفاده را بكند و با اشغال شعاع بيست و پنج كيلومتري خاك سوريه، عملن مقبره ي سلطان سليمان را به خاك تركيه ملحق كند اگرچه مطابق قرارداد ١٩٢١، مقبرت ي سلطان سليمان عثماني جزء خاك تركيه محسوب مي شود ولي تركيه مي خواهد با تشكيل نوار حائل و اشغال كامل منطقه از اتحاد كردهاي تركيه و سوريه و همبستگي حزب كارگران كردستان تركيه ( پ ك ك) با كردهاي وحدات حمايه الشعب سوري كه در حال حاضر بر عليه داعش در كوباني مي جنگد، جلوگيري نمايد. يكي از نمايندگانِ دولت تركيه روز هشتم اكتبر به خبرگزاري فرانسه گفت” تا كنون ٢٦٥ نفر از كساني كه وارد خاك تركيه شدند دستگير شده و مسوولان در حال تعيين هويت آنها هستند”. وي همچنين گفت” كسي كه در حال حاضر از آن سوي مرز به تركيه بيايد يا عضو پ ك ك( حزب كارگران كردستان ) است يا عضو وحدات حمايه الشعب”. طرح تركيه مبني بر تشكيل نوار حائل اگرچه با ظاهر فريبكارانه ي كمك به پناهندگان سوري ارائه مي شود اما هدفي جزء اشغال منطقه ي كرد نشين ِسوريه و سركوب كردها به دست ارتش تركيه و تقويتِ ستزه جويان اسلام گراي منطقه دنبال نمي كند.خصومتِ ديرينه ي ناسيوناليزم تركيه با كردها و عدم موفقيتِ تركيه در سركوبيِ كردها طي سي سالِ گذشته،اين بار به شكلِ طرح هاي به ظاهر انساندوستانه ي بين المللي دنبال مي شود. دولت اسلام گراي تركيه كه در شعارهاي انتخاباتي اش، حل مناقشه ي كردها را وعده دادت بود با حمايت هاي نظامي و آموزشيِ اسلام گراهاي مخالف رژيم اسد، موجب شكل گيري و تقويت شبه نظاميان داعش شد تا از اين طريق ضمن سرنگوني رژيم سوريه، ستيزه جويانِ حكومت اسلامي داعش را در مقابلِ كردهاي منطقه قرار دهد و از باتلاقِ سي ساله ي جنگ با پ ك ك خلاص شود. بعلاوه دولت تركيه در راستاي هماهنگي با اهداف استعماري امريكا و ناتو كه هم پيمان با تركيه هستند و همچنين با همراهي عربستان، ستيزه جويان داعش را تقويت كرد تا از اين راه به درگيري فرسايشي حكومتِ شيعه ي ايران با ستيزه جويان سني داعش دامن زند و در ازاي ناامني در منطقه و به ويژه در ايران، علاوه بر جلوگيري از توسعه ي اقتصادي ايران و نفوذش در خاورميانه ، غرب را به تأسيس مسيرِ خط لوله ي نفت و گاز از منطقه ي آسياي ميانه و قفقاز از مسير باكو- تركيه مجبور كند.برخي از منتقدانِ ترك، دولت اردوغان را متهم مي كنند كه در جريان حمله ي داعش به شهر موصل، بر خلاف ساير دولت ها كه كاركنان كنسولگري هاي شان را پيش از سقوط شهر و تسلط داعش، از موصل خارج كردند، دولت تركيه به عمد از تخليه ي به هنگام كاركنان كنسولگري اش كوتاهي كرد تا با اسارت رفتن كاركنان كنسولگري، دولت تركيه بهانه ي لازم براي نپوستن به ائتلاف ضد داعش را داشته باشد. دولت تركيه تا پيش از آزادي گروگان ها هيچ اقدامي عليه داعش انجام نداد و اگرچه پس از آزادي گروگان ها، پارلمان تركيه اجازه ي مقابله با داعش را تصويب كرد ولي همچنان دولت اسلام گراي تركيه از مقابله با داعش طفره مي رود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)