متاسفانه باز شاهد روز خونین دیگری در ایران عزیزمان گشتیم روزی که مردمی مستنداًبه اصول 23،24،27 قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر در صدد دفاع از حقوق قانونی و اساسی خود بر آمدند و خواستند ندای اعتراض خود را به گوش حاکمیت برسانند .

این بار هم اقدامات وحشیانه حاکمیت در برخورد با مردم صورت یافت با زهم نتوانستند حفظ ظاهر نمایند زیراکه خط قرمز آنان اعتراض است ! متاسفانه حاکمیت جمهوری اسلامی با نقض صریح قوانین و اصول داخلی و بین المللی به هر نحو ممکن تلاش در بقای خود دارد وبرای رسیدن به این هدف از هیچ اقدام پلید و غیر انسانی دریغ نمی نماید که به نوبه خود ضمن غیر انسانی و غیر اخلاقی خواندن تمامی این قبیل اقدامات کلیه اعمال سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی را محکوم می نمایم.

جمهوری اسلامی متاسفانه سال هاست که مکرراً مرتکب نقض حقوق بشر در حق مردم ایران می گردد و به انحاء مختلف سعی در شانه خالی کردن از عدم رعایت آن دارد و در مقابل گزارشات مختلف صادره ازسوی شورای حقوق بشر سازمان ملل و یا دبیرکل محترم سازمان ملل در خصوص موارد نقض حقوق بشر در ایران با توجه به اینکه جملگی حقیقتی هستند تلخ و غیر قابل انکار و آنان حقایق با دلایل و اسناد را انکار نمایند تنها در صدد دادن چهره رنگ و لعاب سیاسی بودن و مغرضانه بودن این گزارشات بر می آیند که عملی مضحک بیش نیست .

به دفعات مکررخطاب به حاکمیت جمهوری اسلامی ،قوه قضاییه و سایر عوامل آن نامه نوشته و اعلام نموده ام که من بعنوان یک وکیل ایرانی که هیچ گرایشی به اپوزسیون های سیاسی ندارم وحقوقدانی هستم که خود مورد ظلم و ستم آن حاکمیت تنها بخاطر دفاع از حقوق موکلین بیگناه واقع گشته ام آماده مناظره درخصوص موارد نقض حقوق بشر در ایران با آنان درهر شبکه تلویزیونی که آنها تعیین نمایند می باشم ولی تا کنون پاسخی دریافت نداشته ام شاید آنان در صدد این هستند که وانمود نمایند در نظر آنان من ارزش جواب دادن ندارم، ولی پشت پرده این است که ترس از آشکار شدن واقعیات و چهره پشت نقاب خود دارند و بس.

محمد علی خلیلی

وکیل پایه یک دادگستری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)