طالبان، پنجشیر و احمد مسعود (۲)  

محمد ضیاء الحق رئیس جمهور وقت پاکستان, در هماهنگی با آمریکا اقدام به حمایت مالی و تسلیحاتی از مجاهدین افغان کرد, بودجه و تجهیزات لازم فراهم گردید و البته این حمایت مورد تایید کشورهای غربی و اروپایی هم, با توجیه مبارزه با گسترش نفوذ اتحاد جماهیر شوروی همراه بود, و پاکستان آموزش, تسلیح و سازماندهی حدود ۹۰ هزار رزمنده افغانستانی, منجمله ملاعمر رهبر طالبان را عملا آغاز کرد.