وبینارهای تخصصی در حوزه روش تحقیق و تفکرنقادانه – جلسه اول دکتر محمود مسائلی

دکتر مسائلی همه تجربه علمی خود را در قالب یک سلسله درسهایی   شامل “آموزش ، توانمند سازی و توسعه درون زا” و یا “تئوری های منازعات مسلحانه” و نیز “فلسفه اخلاقی کانت” برای همه علاقه مندان فارسی زبان در افغانستان ، ایران، و تاجیکستان تهیه کرده است.