بشار اسد و رژیم آن برای ایران بسیار باارزش است در واقع محور تمام سیاست های منطقه ایران می‌باشد.

بشار اسد خط ارتباطی‌ بین ایران و حزب الله لبنان است که از طریق سوریه حزب الله کمکهای تسلیحاتی را دریافت می‌کند.

همچنین عراق به ریاست نوری مالکی‌ به وسیلهٔ همین ارتباط  بین ایران و سوریه میتواند نقش مهم را در منطقه به عنوان بازوی دیگر ایران عمل کند.

ایران می تواند تمام قدرت خود را به کل منطقه بکشاند و از نفوذی که در افغانستان و جاهای دیگر که در اختیار دارد حمایت کند.در واقع یک نوع معادله را از لحاظ سیاسی نسبت به کشور‌های دیگر ایجاد کند.

بنابرین بشار اسد قضیه ی مرکزی ایران است و در مرکز سیاستهای ایران واقع شده است.به همین خاطر ایران به هیچ وجع از حمایت بشار اسد دست بر نمی دارد و با تمام قدرت خود او را کمک می‌کند.

حتی حاضر است سیاست های موجود خود در داخل ایران آنچه که به پرونده هسته‌ای مربوط میشود  و یا به وضعیت داخلی‌ ایران مربوط می‌شود را نسبت به مواضع قبلی‌ خود تغییر دهد  تا بتواند بشار اسد را حفظ کند.

با سقوط بشار اسد سیاست منطقه ای ایران نیز سقوط خواهد کرد.با سقوط سیاست منطقه ای‌ ایران  در واقع می توان گفت با فشار و انزوی بیشتری روبرو خواهد شد

در  آن موقع بایست به داخل مرزهای خود بر گردد و سیاست داخلی خود را دنبال کند.

به گفت منابع غربی کمک های مالی و تسلیحاتی ایران به رژیم بشار اسد باعث شده که ته ماندهٔ نیروهای نظامی وفادار به بشار اسد کاملا فرو نپاشد.و در همکاری با سپاه پاسداران به سرکوب مخالفان در داخل سوریه ادامه بدهند.

چنین کمکی‌ برای رژیم ایران که خود به دلیل تحریم‌های بین المللی و کمبود منابع ارزی در فشاری مضاعف به سر می برد هزینه ی بسیار زیادی برای ایران به وجود آورده است

مخدوش شدن تصویر ایران در منطقه

آن تصویری که ایران در طول ۳۵ سال بعد از انقلاب در منطقه برای خود ترسیم کرده بود،تصویری که حامی فلسطین،حامی مظلومین لبنان،حامی گروه های مظلوم در منطقه،بود این تصویر کاملا در انظار مردم منطقه از بین رفت.

در واقعی حمایت از بشار اسد دولت ایران را به شکل ‌یک ظالم نشان داد که در کنار یک ظالمی که مردم خود را می کشد ایستاده است.

دولت ایران برای تظاهرات مسالمت آمیز مردم سوریه آقای رادان را به سوریه فرستاد تا همان تجربه‌ای که رادان در سرکوب مردم ایران بعد از انتخاب ریاست جمهوری ایران استفاده کرد بر سر مردم سوریه نیز اجرا کند.

بزرگترین خطر ادامه سیاست نظام ایران در قبال رژیم اسد این است که رهبران این کشور وضعیت ناپایدار اقتصادی و سیاسی ایران را به آینده‌ا‌ی مختوم به یک دیکتاتور،یعنی بشار اسد گره زده اند.و با این سیاست خود را در تنگنا قرار داده اند.

دو سؤ قصد انتحاری در مقابل سفارت خانه ایران در بیروت در ۲۸ آبان ماه گذشته و هم چنین کشته شدن دست کم ۱۴ تن از مرزبانان ایرانی‌ در مرز سراوان به تلافی اقدام های مستقیم سپاه پاسداران و بسیج در پشتیبانی‌ از رژیم اسد در داخل خاک سوریه اکنون به تهدیدی علیه خود جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از مرزهای این کشور تبدیل شده است.

نویسنده:حیدر عباسی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)