در سوره نساء قرآن مسلمانان به به صراحت آماده است‌که یک مرد میتواند ۴ زن به طور رسمی‌ داشته باشد در دین مبین اسلام به ارزش زن اشاره های زیادی شده است که می‌خواهیم در این مقاله به آنها به پردازیم.

اگر زن از شوهر خود تمکین نکند شوهر این حق را درد که به او ناسزا،بی‌احترامی،و حتی وی‌ را کتک بزند.

وقتی‌ در یک خانواده صاحب املاک فوت میکند طبق اسلام باید بین فرزندان خود تقسیم شود که پسر دو برابر دختر ارث میبرد.

اگر جنگی رخ دهد و مسلمانان غالب شوند حق دارند کلیه زنان طرف مغلوب را به کنیزی و بردگی و تملک خود در آورن،یا آن‌ها را در بازار برده به عنوان غرامت بفروشند.

زن حق طلاق ندارد و فقط مرد این اختیار را دارد که آیا مایل هست زن خود را طلاق دهد یا نه.

در دادگاه اسلامی شهادت ۳ زن برابر با شهادت ۱ مرد می‌باشد،دیه زن نصف دیه مرد می باشد یعنی قیمت جان زن نصف مرد می‌باشد.

در اسلام مرد خانه فقط حق دارد که نحوهٔ آزادی عمل،پوشش،رفتار،کردار،معاشرت با دیگران،نحوه اداره خانواده را تعیین کند و زن عملا هیچ گونه حق اعتراض ندارد.

مرد مسلمان وقتی‌ که یک سگ یا یک زن به جانماز او دست میزند باید وضو بگیرد تا مطهّر شود.

مرد مسلمان وقتی‌ به مسافرت می رود چنان چه میل او بر اون بود که احتیاج دارد با زنی‌ رابطه برقرار کند میتواند صیغه را انتخاب کند بدون هیچ باز خواستی‌ اما زن چنین حقی‌ ندارد چرا که در صورت انجام چنین کاری زنا کار است و باید سنگسار شود و جانش را باید گرفت.

در دادگاه اسلامی اگر مردی فقط چهار بار به خداوند قسم بخورد اتهاماتی که به زن خود میزند مورد تایید واقع میشود اما زن چنین حقی‌ ندارد و قسم او ارزشی ندارد.

در اسلام به مردان مسلمان وعده داده شده که ۷۰ دختر باکره به آنها داده خواهد شد اما برای زنان چنین خبری نیست.


جالب اینجاست که اسلام مدعی است که هیچ دین و مذهبی‌ به اندازهٔ اسلام برای زن احترام،عزت،و ارزش قائل نیست مثلا مرد به راحتی‌ میتواند زن خود را طلاق دهد اما به طور مثال در دین مسیحیت در کتاب مقدسشان می‌خوانیم که زمانی‌ از عیسی مسیح درباره طلاق پرسیدند گفت که از آغاز خلقت پروردگار مرد و زن را آفرید که مرد برای همیشه به زن خود بپیوندد و هیچ کس حق ندارد آنها را از هم جدا کند.

عیسی مسیح میگوید هر کس زن خود را به هر دلیلی‌ جز زنا طلاق دهد و با زن دیگری ازدواج کند زنا کار محسوب میشود.

خوب با این اوصاف و با این مقایست چگونه اسلام مدعی می‌باشد که زن در هیچ دینی به اندازه اسلام ارزش و کرامت ندارد من که نفهمیدم اگر کسی‌ فهمید به ما نیز بگوید.
نویسنده:حیدر عباسی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)