آری خامنه‌ای حکم پادشاهی را دارد که از شکم گرسنه مردم خبری ندارد و یا آنها را مثل خود می‌بیند.

روزی مردمان یه کشور از شدت گرسنگی و فقر و خشکسالی نزد پادشاه رفتن زبان به اعتراض گشودند به پادشاه گفتن آرد نداریم نا‌ن بخوریم پادشاه که همه را به چشمه خود سیر میدید رو به مردم کرد و گفت اگر نا‌ن ندارید خوب کیک بخورید.

این هم حکایت پادشاه سرزمین ماست که از دل گرسنه مردم خبر ندارد یا خبر دارد خود را به بی‌خبری میزند.

با اعمال تحریم‌های فلج کننده مردم به سطوح در آمده‌اند و همه از درد گرانی و کمبود لانه میکنند .

جوانان از سر بیکاری و فقر دست به هر کاری میزنند و طبق آمارها که جرم ٫خیانت٫ دزدی،زورگیری،در چند سال اخیر به قدری افزایش یافت که اگر مردم بشنوند فلان فرد دزدی کرده یا کار مشابه انجام داده دیگر تعجب نمیکنند.

این همه فشارها برای انرژی هسته‌ای است کدام انرژی هسته‌ای که مردم به خاطر آن دارند از شدت فقر و بدبختی دست به هر کاری میزنند انرژی هسته‌ای به چه دردی میخورد وقتی‌ مردم به سطوح آمده‌اند.

مقامات ایران اظهار میکنند که بخاطر مسائلی‌ همچون برق ٫کشاورزی و پزشکی‌ نیازمند این همه نیرگاه هسته‌ای هستند.

کدام یک از خانه‌های مردم برق آن از انرژی هسته‌ای تامین میشود،کدام کشاورز ایران وسایل کشاورزی اش را از انرژی هسته‌ای ساخته اند،کدام مریضی ایرانی دوایش را از طریق همین انرژی هسته‌ای ساخته اند.

به خاطر نسلهای بعدی یا به خاطر تحکیم و تثبیت بیشتر نظام است.

اگر واقعا برنامه صلح آمیز بود چرا بازرسان بین مللی اجازه بازدید ندارند یا چه دلیلی‌ که سایتهای زیر زمینی‌ و مخفی‌ درست میکنند.

البته خامنه‌ای در هر زمانی‌ و در هر مکانی گفته که بنده هرگز عقب نشینی نخواهم کرد. طبقه گفته ایشان آمریکا و کشورهای غربی می خواهند ایران را وادار به عقب نشینی کنند از طریق اعمال تحریم‌های فلج کننده بدانند که ملت ایران هرگز عقب نشینی نخواهد کرد.

انرژی هسته‌ای یا انرژی غرور

حال خامنه‌ای به خاطر غرور و ابهت خود هم که شده هرگز تسلیم نخواهد شد چرا که اگر از حرفهای خود عقب نشینی کند آن نفوذی که بین بسیج و سپاهیان دارد از بین خواهد رفت و دیگر کسی‌ برای حرفهایش تره هم خورد نمیکند.

این وسط مردم بی‌چاره باید توان زیاد خواهی‌ و غرور خامنه‌ای را بپردازند.

البته اگر به این منوار پیش رود چه بسا ایران را درگیر جنگی خانمان سوز تر از جنگ ایران و عراق کند آن هم بخاطر انرژی که کوچکترین بهره ای ملت ایران از آن نبرده است.

شیپور جنگ.

خامنه‌ای در یه سخنرانی‌ با آمریکا در مورد حمله نظامی اتمام حجت کردو‌ گفت آمریکا اسلحه را به سمت ما گرفته می‌گوید یا تسلیم شو یا شلیک می‌کنم بداند که بنده با شلیک هم مرعوب نخواهم شد.

واقعآٔ جای تأسف است که سرنوشت کل کشور و مردم ایران دست یه نفر باشد و آن تصمیم گیرنده اول و آخر باشد و کسی‌ جرات نداشته باشد بر حرف او حرف بزند این وضع تا کی ادامه دارد سؤالیست بی‌ پاسخ.
نویسنده:حیدر عباسی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)