ماجرای اتمی‌ ایران از ابتدا تا کنون تحت نظارت سپاه پاسداران هست و برنامه‌های اتمی‌ یکی‌ از پروژه های سپاه می‌باشد.این طور نیست که ایران یک سازمان انرژی اتمی‌ مستقلی داشته باشد و این سازمان،برنامه ی‌ اتمی‌ ایران را پیش ببرد.

امروز سایت هایی که در ایران در حال فعالیت یا در حال راه‌اندازی هستند سایت نطنز٫ فردو٫ اصفهان ٫آب سنگین اراک٫ کاملا تحت نظارت سپاه میباشد.
یکی‌ از نقاطی که این صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته‌ای ایران را مخدوش می‌کند حضور سپاه در این سایت هاست به طور مثال سایت پارچین که در آن شک و تردید زیادی وجود دارد٫سایت  نظامی هست که در اختیار سپاه پاسداران می‌باشد.

جاهای که سازمانهای رسمی‌ ایران مثل سازمان انرژی اتمی‌ یا شورای عالی امنیت ملی‌ تصمیم گیریهأای در خصوص برنامه‌های اتمی‌ دارند تصمیمات آنها کاملا در چارچوب سپاه اتخاذ می شود.

اعضای شورای امنیت ملی‌ عمد‌تاً یا از فرماندهان سپاه یا از سپاهیان سابق می باشند.

حتی دیگر نهاد ها که نقش غیر نظامی دارند مثل سازمان انرژی اتمی‌ پروژه‌ها‌ای که از قبل بوده یا در حال انجام است چه در هیته های پزشکی‌ یا کشاورزی مسائلی‌ از این قبیل این ارگانها هم کاملا درهماهنگی  با سپاه عمل میکنند.

شورای امنیت ملی‌ بعد از دورهٔ هاشمی‌ رفسنجانی‌ که دبیر آن حسن روحانی رییس جمهوری فعلی‌ ایران که با قوه مجریه ارتباط مستقیمی‌ داشت بعد از ایشان چه علی‌ لاریجانی و چه سعید جلیلی از سپاهیان سابق بودن.

نکته‌ای که خیلی‌ جالب است و نقش سپاه را در این موضوع نشان می دهد فرماندهان سپاه در دوره خاتمی از منتقدان جدی سیاستهای دولت در پیش برد برنامه های‌ اتمی‌ بودند .

دولت خاتمی در پی‌ تنش زدایی بود سپاهیان به طور رسما اعلام می کردند که سیاست های رژیم در برنامه اتمی‌ باید سیاست تهاجمی به جای سیاست مبتنی‌ بر گفتگو باشد.

سیاست احمدی نژاد در برنامه اتمی‌ کاملا با سیاست‌های فرماندهان سپاه مطابقت داشت.

اما در حال حاضر سپاهیان زیاد چوب لای چرخ دولت روحانی نمی‌گذارند به دلیل این که رهبر ایران این اجازه را به دولت روحانی داده است.در واقع میتوان گفت رهبر ایران نیز کاملا سیاست‌های تهاجمی و سیاست های سپاه را دنبال می‌کند.

دولت روحانی در هماهنگی کامل با شخص خامنه‌ای هست و بدون اجازه رهبری نه می خواهند و نه قادر به انجام کاری در حین مذاکرات هسته‌ای هستند.

تیم مذاکره کننده از دولت خاتمی گرفته تا دولت کنونی‌ روحانی همگی‌ عروسک خیمه بازی هستند که گفته‌های رهبر را بر کرسی مینشانند و رهبر ایران نیز با مشفرت با فرماندهان عالی‌ رتبه تصمیماتی اتخاذ خواهد کرد و دولت روحانی آن را اجرا می‌کند.
نویسنده:حیدر عباسی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)