از تو حق زندگی کردن معمولی را گرفتن (هزار و یک بهانه آوردن) از اینکه مثل بقیه شان نمی خواهی دزدی کنی، نمی خواهی تجاوز کنی، نمی خواهی به همسر کسی سوءقصد داشته باشی، نمی خواهی از راه پارتی بازی به مقامی برسی، نمی خواهی بدون سپری کردن دانش آموزی به مدرک تحصیلی دانشگاهی برسی نمی خواهی، نمی خواهی کاری که علاقه نداری انجام دهی، نمی خواهی تحقیر شوی، نمی خواهی ظالم باشی، نمی خواهی با خفت خواستگاری کنی و با خفت بیشتر جواب رد بشنوی،… اما چرا نمی خواهی؟! چرا که رقابت بی رحمانه ای است میان تو و دیگران، این رقابت در پس سخنان اخلاقی تو را می خواهد تا آخر تنها بشی، زنی می توانست با تو باشد هم خوابه هر کسی شد به غیر از تو، با آخوند خوابید، با سپاهی خوابید، با پلیس خوابید، با ارتشی خوابید، با سرباز خوابید، با دانش آموز خوابید، با دانشجو خوابید، با لات خوابید، با کمونیست خوابید، با سوسیالیست خوابید، با سلطنت طلب خوابید، با اصلاح طلب خوابید، با اصول گرا خوابید، با اعتدالی خوابید، با تندرو خوابید، با کندرو خوابید، با روشنفکر خوابید، با دانشمند خوابید، با احمق خوابید، با بی شعور خوابید، با اجنبی خوابید، با ملی گرا خوابید، با دین باوری خوابید، با بی د ین خوابید، با ایران گرا خوابید، با تجزیه طلب خوابید، با جمهوری خواه خوابید، با خواننده خوابی، با راننده خوابید، با برنده خوابید، با رقصنده خوابید، با سکولار خوابید، با دیکتاتور خوابید، با پان دینی خوابید، پان مذهبی خوابید، با پان قومی و پان نژادی خوابید، با تروریست خوابید، با قاتل خوابید، با هر حرامی خوابید، با هر جاکش و هر بی سرو پایی خوابید،…، خلاصه آن زن با هر کسی و ناکسی خوابید به غیر از تو!

و در نهایت مرگ برایت اینها می خواهند بعد از اینکه تمام حقوقت را پایمال کردند…

ای بشریت هیج زنی با عشق با تو نخوابید، هیچ زنی تو را دوست نداشت که با تو بخوابد.

کسی بشریت را دوست ندارد؟!

 

از اجنبی تحریم چی تا داغون های ج.ا، گویا شما و امثال شما نافتان را با تیغ لجاجت بریده اند، زنده مانی در میان وحوش ضد بشری…

 

 

راستی آزمایی یکی از درست ترین سخنان آمریکایی ها، زنده مانی بشریت در میان وحوش ضد بشری…

!

 

زنان در گام همزمانی، یک کار بایست بکند برای تکمیل پیروزی، تک دوستی (تک همسری و…)، زنده مانی بشریت …

تا زمانی میلیون ها تن مرد مجرد تنها است و برخی از زن های مجرد اشتباه کنند و فریب لات ها و آخوندیست ها و پان های دینی و پان مذهبی و پان قومی و کاپیتالیست های هرزه و زن باره بخورند این انقلاب اجتماعی پیروز نشده است.

 

فهرست لینک های مهم

رفع سوءتفاهم چندباره درباره اصطلاح “کشور و ملت اسرائیل” و استانداردهای دوگانه و مبنای حقوق بین الملل

https://www.balatarin.com/permlink/2023/6/30/6009370

 

فحش جنسی (ناموسی) به زنان و مردان خانواده مبارزان آزادی خواه و دموکراسی خواه، اهانت و حمله روانی است و عملی ضد حقوق بشری

https://www.balatarin.com/permlink/2023/6/30/6009364

 

مگنا کارتا پیشنهاد مصالحه ملی برای جلوگیری از انقلاب سخت، آیا قضیه پیشنهاد انحلال سپاه ۱۴۰۲ شبیه ارتش ۱۳۵۷ است؟، انواع دیکتاتوری، (نامحدود زمانی، مادام دالعمر، دوره ای و…)، بروزرسانی و تصحیح اشتباهات، چند نکته درباره مطالب گذشته سعی دارم خلاصه وار بگویم، درباهر سوال “آیا قضیه پیشنهاد انحلال سپاه ۱۴۰۲ شبیه ارتش ۱۳۵۷ است؟

https://www.balatarin.com/permlink/2023/6/30/6009311

 

 

بدرود

 

 

 

امید و تلاش همواره بایست داشته باشیم، ناامیدی از شکست های به ظاهر، تسلیم در برابر نابودی است، هر شکستی پشتوانه پیروی بزرگ رت است، از تلاش نبایست ایستاد برای نیکی.

 

فهرست مطالب گذشته و لینک ها

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)