رادیو فرانسه: به گزارش فاکس نیوزچهار تن از مسیحیان ایران که در یکی‌ از کلیساهای خانگی و به قول مزدوران کلیساهای زیر زمینی‌ و غیر قانونی که سران رژیم از آنها به عنوان تبلیغ دین مسیحیت اسراییلی که به گفته‌ آنها با کشور اسریل در ارتباط هستند به دلیل نوشیدن شراب در یکی‌ از مراسم عشا ربانی مسیحیت هر کدام به هشتاد ضربه شلاق و در مجموعه ۳۲۰ ضربه شلاق محکوم شدند.

این چهار نفر که مسیحی هستند و مسیحیان از اقلیتهای مذهبی‌ در ایران به شمار میروند طبقه آین دین خود عمل میکنند و بر ایمان و باورهای خود عمل میکنند و چه بسا در دین مسیحیت خوردن مشروب و موارد دیگر حرام نیست در دین اسلام خوردن مشروبات مست کننده که در اصل مایع هستند نجس اند و میتوان گفت خوردن و نوشیدن هر چیز نجس مانند شراب گوشت حیوانات حرام گوشت شرعا و قانونأ حرام است در اسلام مشروب خوردن از گناهان کبیره و در احادیث طبق سخنان و ادعای آنها از بزرگترین گناه محسوب می شود و حضور در مجلس که در آن شراب نوشیده باشد برای هیچ کس جائز نیست و حکم آن در جمهوری اسلامی ایران کسی‌ که شرب خمر می‌کند تعیین شده و اجرا میشود دفعه اول ۸۰ ضربه شلاق در صورتی‌ که فرد دوباره آن عمل را انجام دهد بار دوم نیز به هشتاد ضربه شلاق و اگر فرد پس از بار دوم و برای بار دیگر‌این کار را انجام دهد به اعدام محکوم می شود .این احکام فقط به خاطر خوردن کمی‌ شراب است که دلیل حرام بودن آن از نظر اسلام ضرر رساندن به بدن است اما کسی که بر بدن آن شلاق زده شود و حتی ممکن است در صورت تکرار جان خود را از دست بدهد ضرر رساندن به بدن نیست اما در دین مسیحیت خوردن چیزی نجس نیست و فقط چیزی که نجس است افکار پلید انسان است که او را نجس می‌کند و غذاها یا چیزهای دیگر با دعا کردن پاک می شود اما زنا دروغ دزدی خیانت قتل مردم آزاری این عمل و رفتار بد است که آدم را نجس می‌کند اما نکته قابل بحث اینجاست که آن چهار تن باید طبق دین خود آنها و به آنچه که ایمان دارند برخورد شود نه طبق دستورات دینی که آنها به آن ایمان ندارند مسیحیان بر این باور نیستند که خوردن شراب یا گوشت حرام آنهارا نجس میکنند آن چیزی که مسیحیان از آن به عنوان نجاست یاد میبرند کارهای زشت است و چه بسا این هم یکی‌ از جفاهای ظالمانه جمهوری اسلامی برتن مسیحیان است که حتی در مراسم مذهبی آنها دخالت میکنند و طبق قوانین دین خود با آنها برخورد میکنند به نوع می خواهند که دین خود و افکار خود را بر آنها اعمال کنند و آنها را مجبور سازند که مراسم مذهبی‌ مسیحیان کم کم به سوی فراموشی در ایران سوق داده شود و حرف و عمل و دین خود بر کرسی بنشانند و با این قوانین اگر آنها دوباره بخواهند دوباره به مراسم خود ادامه دهند با شلاق زندان و حتی ممکن است جان خود را از دست بدهند به خاطر قوانین دین اسلام که آنها اصلا به آن ایمان ندارند و در نتیجه این هم یکی‌ از اهرم های فشار بر ایمان داران مسیحی‌ هست که از آن به عنوان اذیت و آذر شکنجه و زندان علیه مسیحیان استفاده کنند و باعث تحقیر شدن افکار و عقاید آنها می‌باشد امروز به بهانه‌های متعددی من جمله شراب خوردن اقدام علیه امنیت ملی‌ و دها دلیل باطل که جمهوری اسلامی می‌خواهد به فشار خود بر مسیحیان جنبه قانونی بدهد و آن را در افکار عمومی مردم به نمایش بگذاردوتا زمانی‌ که این نظام که به طور علنا مذهب شیعه را به عنوان مذهب و سیاست خود قرار داده و همهٔ پایه‌های رژیم بر آن نهاد شده این ظلم و جفا و آذر تعقیب بر مسیحیان و سایر اقلیتهای دینی که خواهان رشد و برگزاری به حق مراسم خود و آزادی بیان هستند ادامه خواهد داشت به امید روزی که بتوانیم آزادانه مراسم دینی خود را در ایران اجرا کنیم و به حقوق سایر اقلیتها احترام گذشته شود
نویسنده:حیدر عباسی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)