افغانستان جولانگاه اشغالگران و جنگ‌طلبان (بخش هفتم)

سه پدیده کلان جهانی در افغانستان بازتولید می‌شود: مواد مخدر و تروریسم و فروش اسلحه. به همین دلیل این کشور برای قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی و گروه‌های تروریستی به ویژه اسلامی و هم‌چنین باندهای بزرگ … ادامه خواندن افغانستان جولانگاه اشغالگران و جنگ‌طلبان (بخش هفتم)