افغانستان جولانگاه اشغالگران و جنگ‌طلبان (بخش یکم)

   افغانستان کشوری نفرین شده است و مردم این کشور به ویژه زنان از کم‌ترین حقوق انسانی و اجتماعی برخوردار نبودند و نیستند. در دوران‌های بسیاری از تاریخ این کشور، جنگ و اختناق مردم این … ادامه خواندن افغانستان جولانگاه اشغالگران و جنگ‌طلبان (بخش یکم)