هایدگر فیلسوف هستی ستیز(۱۷)

فاشیسم و نازیسم بر خلاف ادعای هایدگر بعد از اتمام جنگ و سقوط حکومت نازی، که آن رژیم از سال ۱۹۳۸ به بعد او را طرد و کار و فلسفۀ او  را مسکوت گذارده بود، … ادامه خواندن هایدگر فیلسوف هستی ستیز(۱۷)