هایدگر فیلسوف هستی ستیز (۵)

هایدگر پس از ترک سمینار کشیشی در رشته ریاضی و علوم طبیعی آنزمان نام نویسی می کند و سال ۱۹۱۳ این دانشکده را ترک می گوید و طبق روایات دوستان مشترک آنها فینکه تمایل داشته تا هایدگر به عنوان مدرس در دانشگاه فرایبورگ مشغول کار گردد