هایدگر فیلسوف هستی ستیز (۲)

زادگاه از آنجا که مفهوم زادگاه یک مفهوم کلیدی در فلسفهٔ هایدگر را میسازد، باید دید که مِس کیرش(۱)، زادگاه خود هایدگر، چگونه مکانی است. نام این شهر به سال ۱۰۸۰ م. برای اولین بار … ادامه خواندن هایدگر فیلسوف هستی ستیز (۲)