رویدادهای مصر از نگاه سمیر امین

الوطن – ترجمه محمد دورقستانی توضیح مترجم: سمیر امین نیازی به معرفی ندارد و خواننده آگاه ایرانی با مقالاتی که مترجمان متعهد از او ترجمه کرده‌اند با خط فکری او آشنا هستند. در این مصاحبه … ادامه خواندن رویدادهای مصر از نگاه سمیر امین