جمشید بهنام و علوم اجتماعی در ایران

دکتر جمشید بهنام، که چند نسل از دانشجویان علوم اجتماعی در ایران از شاگردان او بودند، در روز سه‌شنبه ۱۸ آبان/ ۹ نوامبر در پاریس درگذشت. بازخوانی نوشته‌ای به قلم خود او به نقل از نشریه آزادی اندیشه.