آیا آمار “۱۷هزار شهید ترورِ” ادعایی رژیم ج.ا واقعیت دارد؟!یا جعلیست برای توجیه اعدام‌های دهه۶۰ ؟

از هنگام انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری با اعضای موسوم به هیئت مرگ(حسینعلی نیّری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمد و ابراهیم رئیسی) در مرداد ۶۷ ، که در سال۹۶ توسط فرزند ایشان منتشر شد و … ادامه خواندن آیا آمار “۱۷هزار شهید ترورِ” ادعایی رژیم ج.ا واقعیت دارد؟!یا جعلیست برای توجیه اعدام‌های دهه۶۰ ؟