کارگر ایرانی از غم نان تا تلاش برای بقا

از میان اعتراضات کارگری سال گذشته، اعتراضات کارگران اذر اب، هپکو، هفت تپه، صنایع فولاد اهواز و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی بیشترین انعکاس را در رسانه‌ها داشتند.