دیدار معنوی مثنوی ــ عشق افلاطونی (۱۴)

و نمونه ای از آن در مثنوی گلشن راز  (بخش پنجم) هنگامی که شیخ محمود شبستری احوال پر فراز و نشیب سالک عرفان را در بیتی می آورد : پس از زهد و وَرَع ، گردد دگر … ادامه خواندن دیدار معنوی مثنوی ــ عشق افلاطونی (۱۴)