آسمان ما به ستاره شما خانم دیار
یا ابرهای شما بادهای اینجا را؟

شراره ‌ای از ما به خیابان های معترض شما
یا قاصدک شما به کنار تنگه‌ی ما؟

از صورت ما که پیر شد در جوانی شما
یا ترجیح جوانی ما به نزاییدن رویا؟
امروز به علاوه هفت شب دیگر که بخوابم
یا همین تابستان، بهار بعد، هنگام نیستی کرونا؟
دور کامل، ختم شنیدن هایده
یا سنگ زدن به شیطان در کعبه‌ی خیالی ما؟
شکم سیر مردن از صدای شما
یا ترجیح پیشنهادی بریده از روزنامه ما؟
آی مرمره
تو به کاسپین می‌رسی یا کاسپین در ما؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)