داکسینگ، سرقت و افشای اطلاعات (بخش سوم)

ارزش شما در بانک اطلاعاتی دارک وب چقدر است؟ داکسینگ حاصل سوءاستفاده از اطلاعاتی است که به صورت عمومی قابل دسترس بوده و ارزش مادی ندارد. علاوه بر داده‌هایی که برای همه قابل دسترس است، … ادامه خواندن داکسینگ، سرقت و افشای اطلاعات (بخش سوم)