۷ راه نفوذ بدافزار به وسایل الکترونیکی (بخش اول)

بدافزار یکی از تهدیدات متداولی است که شهروندان اینترنتی هر روزه با آن مواجه می‌شوند. اغلب کاربران در مورد انواع مختلف بدافزارها اطلاعات زیادی دارند، اما از نحوه آلوده شدن سیستم به بدافزار آگاهی چندانی … ادامه خواندن ۷ راه نفوذ بدافزار به وسایل الکترونیکی (بخش اول)