اطلاعیه کمپین برای آزادی مهران رئوف: هشتاد و یک روز از بازداشت خودسرانه مهران رئوف فعال کارگری می گذرد

هشتاد و یک روز از بازداشت خودسرانه مهران رئوف فعال کارگری می گذرد.  مهران رئوف فعال کارگری ۶۵ ساله در ۲۵ مهر ماه امسال در منزل مسکونی خود بازداشت شده و از آن تاریخ تاکنون … ادامه خواندن اطلاعیه کمپین برای آزادی مهران رئوف: هشتاد و یک روز از بازداشت خودسرانه مهران رئوف فعال کارگری می گذرد